Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Unga i riskzonen för bland annat kriminalitet drabbas när socialtjänsten saknar resurser. Arkivbild.
Unga i riskzonen för bland annat kriminalitet drabbas när socialtjänsten saknar resurser. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg / TT

Socialchefer: Pengar saknas för att hjälpa

Det grova gängvåldet har fått både politiker och polis att yrka på mer förebyggande arbete från socialtjänsten.
Men nu kommer en skarp varning från fackförbundet Vision – på många håll finns inte resurser för att ge dessa insatser.

– Det här är väldigt oroväckande. Det kan kopplas ihop med social utsatthet och många som hamnar i en värre risksituation, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.

Snäva budgetramar gör det svårt för socialtjänsten att klara sitt uppdrag, enligt fackets årliga socialchefsrapport.

Fyra av tio socialchefer uppger att det är svårt att inom befintliga budgetramar ge de insatser individen har behov av och rätt till.

Nästan tre av tio anser att det är svårt att göra bedömningar och utredningar enligt de krav lagen ställer.

"Ett svek"

Allra svårast är det att arbeta uppsökande och förebyggande, det uppger 59 procent av socialcheferna som svarat. Och främst är det insatser riktade mot barn och unga som drabbas.

– Bakom de här siffrorna döljer sig personer som inte får det som de enligt svensk lag har rätt till. Det är dels ett svek mot de individerna, men också ett svek mot dem som ska jobba med att ge stöd och det riskerar också att vi skjuter problem framför oss och låter problemen bli mycket större, säger Veronica Magnusson.

Det kan handla om att inte kunna fånga upp unga som hamnat snett tidigt för att exempelvis sätta in samtalsstöd, stöd för att få skolan att fungera eller insatser vid missbruk.

– Det kan vara ganska enkla saker till en början. Sedan eskalerar problemen och det blir mer komplexa saker man behöver sätta in. Dessutom innebär det en enormt frustrerande situation för medarbetaren som går till jobbet och vet att den skulle kunna göra insatser som gör stor nytta för individen, och så kan den inte det för att ekonomin begränsar.

Politiskt ansvar

Trots att det redan i dag är svårt att ge insatser planerar nio av tio socialchefer ännu fler budgethållande åtgärder framöver, enligt rapporten.

– Vill du utveckla en verksamhet kan du inte ständigt skära ner och hela tiden pressa ihop den verksamheten, säger Veronica Magnusson.

TT: Var ska pengarna komma ifrån?

– Politiken har ett ansvar. Den har lagstiftat och då är man skyldig att se till att det går att leva upp till lagen. Dels är det kommunala politiker som behöver leva upp till det och nationellt behöver regeringen säkerställa att det finns en långsiktig finansiering och en likvärdighet över hela landet.

Anja Haglund/TT

Fyra av tio (42 procent) har svårt att ge de insatser som individen har rätt till och behov av.

Nästan tre av tio (28 procent) har svårt att göra bedömningar och utredningar enligt de krav lagen ställer.

Sex av tio (59 procent) uppger att det är svårt att arbeta uppsökande och förebyggande.

Svårigheterna är större i kommuner utanför storstadslänen.

Mer än var tredje socialchef pekar ut att främst insatser mot barn och unga drabbas.

Drygt en tredjedel (35 procent) av socialcheferna uppger att det generellt är svårt med personalförsörjningen.

Årets undersökning genomfördes huvudsakligen i maj och svarsfrekvensen var 52 procent. Undersökningen omfattar 159 webbintervjuer.

Källa: Vision