Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Karolinskas internrevision av inköp av externa konsulter kom fram till graverande kritik. Arkivbild.

SLL kräver pengar tillbaka från konsultbolag

Stockholms läns landsting kräver pengar tillbaka från konsultbolaget BCG. Men förtroendet för Karolinskas ledning och styrelse består.

- Förtroendet är naggat i kanten, men styrelsen har nu tagit ett steg mot ett återskapat förtroende, säger finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M).

Graverande kritik mot Karolinska universitetssjukhusets inköp av konsulttjänster kom fram i en internrevision. Bland annat visar rapporten att maxbelopp för beställningar av konsulttjänster har överskridits, att jävsförhållanden inte har utretts och att fakturaunderlag saknas mellan 2011 och 2014.

Med anledning av internrevisionens resultat kräver SLL återbetalning av konsultbolaget BCG, säger finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) till Dagens Nyheter.

- Vi kommer att ge landstingsdirektören i uppdrag att gå tillbaka till BCG och återkräva pengar. Om de har tagit administrativa avgifter och annat från Karolinska som anses som olämpliga, så ska vi gå tillbaka till BCG och kräva tillbaka skattekronor.

Hur mycket pengar det rör sig om kan Svenonius inte svara på.

Skarpare åtgärder

Irene Svenonius och landstingsrådskollegan Anna Starbrink (L) krävde i onsdags skarpare åtgärder av styrelsen än ledningen tidigare föreslagit. De fick 24 timmar på sig att återkomma och på torsdagen presenterades tilläggen. Bland annat ska en ny tjänst inrättas, en så kallad compliance officer som ska säkra att rutiner och åtgärder följs.

Tillägg visar, anser Svenonius, att styrelsen tagit kritiken på djupaste allvar.

- Det är skarpa förslag och de har satt ett datum, 31 mars, då åtgärderna ska vara genomförda. Nu måste vi se till att de följs, säger Irene Svenonius till TT.

Stärka insyn

Som ägare till sjukhuset vidtar nu Stockholms läns landsting (SLL) egna åtgärder för att skärpa den interna kontrollen.

- För hårdare ledning, styrning och kontroll kommer vi att inrätta en central regelefterlevnadschef, som kommer att rapportera direkt till landstingsdirektören. Vi ska också adjungera landstingsdirektören till styrelsen för att stärka ägarens insyn i verksamheten, säger Svenonius.

Dessutom ska landstingens inköp och upphandlingar ses över. En ny policy är sedan tidigare på gång och är nu ute på remiss. Avtalet mellan SLL och konsultfirman Boston Consulting Group ska också utredas.

Internutredningen tillsattes efter Dagens Nyheters avslöjanden om höga utbetalningar till konsulter som i genomsnitt kostat 700 000 kronor i månaden per person. Boston Consulting Group har sedan 2011 debiterat Karolinska 257 miljoner kronor. Fakturorna har saknat underlag, bland annat har konsulterna inte namngetts.