Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) vill stoppa könsuppdelad undervisning i svenska skolor. Arkivbild.

Skollagen ändras efter kill- och tjej-gymnastik

Skolor ska inte längre av slentrian kunna sära killar och tjejer åt i undervisningen. Skolverket föreslår en ändrad läroplan och regeringen föreslår ytterligare förändringar i skollagen.

Under förra hösten gav Skolinspektionen en skola i Stockholm klartecken till att fortsätta skilja tjejer och killar åt under idrottslektionerna. I debatten som följde avslöjades att fler skolor i Sverige gjorde likadant och regeringen lovade att agera.

Nu föreslår Skolverket förändringar i läroplanen och regeringen aviserar en ändring i skollagen.

"Gammeldags uppfattningar"

- I grunden är det viktigt för att skolan ska motverka gammeldags uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt och vad tjejer och killar kan och ska göra. Har du en könssegregerad undervisning, regelmässigt eller slentrianmässigt, så blir det ett sätt att visa eleverna att det finns vissa saker killar och tjejer gör och att det finns saker man inte kan göra tillsammans. Det bryter mot skolans uppdrag, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

I den nya läroplanen som Skolverket nu föreslår, görs rektorernas och lärarnas ansvar tydligare när det handlar om att barn inte ska skiljas åt i undervisningen på grund av kön. Skrivningar förs in som gör tydligt att det är specifikt rektors och lärares ansvar, var för sig, att bedriva undervisning "så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet".

Den ändrade läroplanen är ett resultat av ett uppdrag från regeringen. Den utredningen pekade även mot att själva skollagen behövde förtydligas, vilket nu ska ske, enligt utbildningsministern.

"Otydlig skollag"

- Det finns en otydlighet i Björklunds skollag och därför kommer vi i en utredning titta på vad som kommer behöver göras i lagen.

Om det behövs en ny utredning eller om regeringen lägger till uppdraget till en sittande utredning är ännu inte avgjort.

En förändring i läroplanen börjar gälla från och med beslut fattas om ny formulering, vilket väntas i höst medan en ändring i skollagen kan ta längre tid.

Enligt Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, är lärares ansvar redan tydligt i den nuvarande läroplanen.

- Det finns redan skrivningar om vilka värderingar man ska stå upp för som lärare. Men jag ser inget negativt i att förtydliga det, säger hon till Aftonbladet.