Skolläkarens oro: Skärmar skapar nytt klassamhälle

Skolverket har tagit fram en digitaliseringsstrategi för skolan som fått svidande kritik från hjärnforskare och barnläkare.
Skärmarna hämmar barnens utveckling och inlärning, hävdar de.
– Jag är orolig för att vi kommer att få ett nytt klassamhälle, säger skolläkaren Åse Victorin.