Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skärpt och tätare kontroll av nämndemäns ersättningsunderlag väntas i hela landet. Och rutiner ska ses över i Sveriges domstolar. Arkivbild.

Skärpt ersättningskontroll väntar nämndemän

Skärpt och tätare kontroll av nämndemäns ersättningsunderlag väntas i hela landet. Och rutiner ska ses över i Sveriges domstolar.

Varje domstol är sin egen myndighet, men Domstolsverket finns där som ett stöd.

- Vi behöver nu ge ett utökat stöd i att se över och försöka förebygga att fusk förekommer, säger Maria Isaksson till TT.

Möjligt fusk med ersättningen bland vissa nämndemän avslöjades nämligen i veckan av TV4:s Kalla Fakta. Nämndemän som kan bevisa att de har förlorat inkomst för varje enskild dag i rätten har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Men granskningen tar upp några fall där nämndemän misstänks ha fått mer i ersättning än vad de har haft i inkomst en genomsnittlig arbetsdag, och programmet visar också att det kan vara betydligt fler än de misstänkta fallen som presteras i granskningen med brasklappen att det ibland kan finnas naturliga förklaringar till ersättningens storlek.

"Anmärkningsvärda uppgifter"

- Vi måste konstatera att det inte är utrett att någon misstanke om brott föreligger, utan utrett att det finns uppgifter om att man kan ifrågasätta vad för underlag som har lämnats in. Ingen ska dömas ohörd, säger Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare och nu förbundsordförande för Brottsofferjouren, till TT.

- Men det är anmärkningsvärda uppgifter som måste utredas enligt min uppfattning.

Domstolsverkets internkontrollplan säger att domstolarna ska kontrollera ersättningsunderlag för inkomstförlust vid minst ett tillfälle per år. Helsingborgs tingsrätt har redan meddelat att fler stickkontroller väntar, men tätare och mer omfattande kontroller är att vänta i hela landet.

- Jag är säker på att domstolarna kommer att göra fler och skärpta kontroller av underlagen, säger Maria Isaksson.

Omkring 9 000 nämndemän finns inom landets domstolar och HR-chefen betonar att den stora majoriteten sköter sig bra och tar sitt förtroendeuppdrag på största allvar. Ersättningsunderlag från näringsidkare är ofta svårast att kontrollera, förklarar Isaksson.

- Att styrka sin inkomst är lättare om man är pensionär eller har en anställning. Men för näringsidkare kan det vara svårare att styrka vilken inkomst man skulle ha haft då man tjänstgjort som nämndeman, säger Maria Isaksson.

Ska följas upp

Att ha ett fullgott underlag innan man betalar ut ersättning är en självklarhet och skärpt kontroll är viktig för att allmänhetens förtroende ska öka, enligt Sven-Erik Alhem.

- Det är jätteviktigt att gå till botten med detta och verkligen få en kontroll på hur det ser ut. Och att man i de fall där det har blivit frågetecken överlåter åt polis eller åklagare att avgöra om det ska inledas förundersökning eller inte, säger Alhem.

Arbetet med att få ordning på de nya rutinerna och kontrollerna är redan igång, och nya informationsmöten med nämndemän är också något som planeras för att öka kunskapen om reglerna.

- Vi kommer i närtid att följa upp och se hur domstolarna arbetat med det här och om man genomfört ytterligare kontroller, säger Isaksson.