Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Riksrevisorerna Susanne Ackum, Margareta Åberg och Ulf Bengtsson vid dagens KU-förhör.

Självkritiska riksrevisorer stannar

Det finns inte tillräckliga skäl att sparka riksrevisorerna, menar riksdagens konstitutionsutskott. Däremot vill utskottet utreda revisionens framtid.

Riksrevisorerna har inte gjort sig skyldiga till allvarlig misskötsel i sitt uppdrag, enligt riksdagens konstitutionsutskott. KU kommer inte att begära att revisorerna entledigas.

- Kraven för att avsätta en riksrevisor är höga. Vi gör bedömningen att det inte finns skäl att entlediga någon av riksrevisorerna. Det som framkommit är inte av den art att det motiverar att KU tar initiativ till ett entledigande, sade Andreas Norlén, (M) ordförande i konstitutionsutskottet vid en pressträff efter fredagens utfrågningar.

Utskottet hänvisar till att lagstiftningen ger riksrevisorerna stor självständighet inför riksdagen och att en revisor enligt grundlagen bara kan entledigas mot sin vilja om den gjort sig skyldig till grov misskötsel. Med det menas att revisorn antingen har brutit mot lagen eller i sitt arbete har komprometterat granskningsarbetet genom att ta emot instruktioner i sin granskning. Eftersom inget av detta skett enligt KU, finns inte skäl att kräva någons avgång.

Skadat förtroende

- Det är uppenbart att förtroendet för Riksrevisionen har skadats av det som hänt, sade Andreas Norlén, som menar att revisionen måste ta itu med att stärka sitt förtroende.

Med anledning av det som hänt och de frågor som väckts, vill nu utskottet att en utredning tillsätts om förhållandena för en framtida riksrevision.

- Vi tänker oss att det exempelvis kommer att handla om myndighetens ledningsmodell, rekryteringen av riksrevisorer och relationen mellan riksdagen och Riksrevisionen, men vi vill ha lite mer underlag för att kunna precisera exakt vad som ska undersökas, säger Andreas Norlén.

KU ska även träffa revisionens externe granskare Hans-Gunnar Axberger.

Felaktiga rekryteringar?

Riksrevisor Susanne Ackum lämnade sin post i juli, med anledning av uppgifterna i DN:s granskning om missförhållanden vid rekryteringarna av nya medarbetare. Hon medgav vid dagens KU-utfrågning att formella fel begåtts.

- Mitt misstag har varit att jag i min iver att hitta så bra medarbetare som möjligt åsidosatte den formella processen, sade Ackum.

Samtidigt slog hon ifrån sig en del av kritiken och sade att återgivna citat från mejl hon skickat i samband med rekryteringarna "ryckts ur sitt sammanhang". Att många nyrekryterade varit tidigare kollegor till henne, förklarade hon med att det är vanligt för Riksrevisionen att rekrytera från regeringskansliet.

Även Ulf Bengtsson medgav ett formellt fel – att han lagt sig i en granskning av en landshövding som sköttes av en annan riksrevisor – men både han och Margareta Åberg menar att de fel de begått inte är tillräckligt allvarliga för att motivera att de avgår.

TT: Har ni inte ett gemensamt ansvar för hur verksamheten bedrivs – känns det inte konstigt att bara Susanne Ackum väljer att avgå?

- Var och en agerar självständigt och var och en är en del av ledningen av myndigheten. Och när det händer så här tråkiga saker får var och en ta ställning till sin del i detta och fundera över om det finns något kollektivt ansvar. Och det har inte jag tyckt att det gör här, säger Margareta Åberg.