Utforskande och samarbete viktigare faktorer än tävlande till varför barn spelar "Pokémon Go". Arkiv.

Samarbete bakom globala mobil-succén

Samarbete och utforskning var viktigare faktorer än tävlingsmomenten när mobilspelet "Pokémon Go" blev en världssuccé, visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.

Spelet "Pokémon Go" blev ett globalt fenomen och en världssuccé när det lanserades sommaren 2016. Sedan dess har mobilspelet laddats ner 800 miljoner gånger. Det enorma intresset fick Anna-Karin Lindqvist, Stina Rutberg och Josef Hallberg på Luleå tekniska universitet att undersöka vad som gjort mobilspelet så pass populärt. Forskarna vill använda resultaten i vidare studier om barns fysiska aktivitet, bland annat i ett projekt om aktiva skoltransporter.

Sociala viktigast

Med hjälp av pokémonspelande grupper av barn i åldern sju till tolv år kunde forskargruppen få fram information som visade på att spelets samarbetsmoment var viktigare drivkrafter än spelets tävlingsdelar.

- De viktigaste faktorerna visade sig vara de sociala aspekterna, att komma ut och utforska världen tillsammans med andra barn och vuxna, säger Josef Hallberg.

- Föräldrarna kunde också vittna om att barnen börjat pusha de vuxna om att resa till nya platser, för att upptäcka nya områden i spelet.

Trafik viss risk

Studien visade även på att föräldrarna var mindre benägna att begränsa sina barns skärmtid om spelandet innebar fysisk aktivitet. Föräldrar uppfattade få delar med "Pokémon Go" som negativt, förutom riskerna kopplade till barn i trafiken.

- Det finns några negativa sidor med spelet. Bland annat att barnen distraheras och håller fokus på telefonen i stället för på trafiken. Samt att telefonvanan ökat även efter barnet slutat spela "Pokémon Go", säger Josef Hallberg.