Bild från medborgarrådets första träff tidigare i vår.
Bild från medborgarrådets första träff tidigare i vår. Bild: Curt Gervich

Så vill 60 vanliga svenskar lösa klimatfrågan

Att göra kollektivtrafiken mer pålitlig, skydda stadsnatur och sätta klimatet på skolschemat. Det är några förslag från Sveriges första medborgarråd om klimatet – som ska spegla hela befolkningen.
– Det känns hoppfullt att vi har kunnat enas, säger deltagaren Teresa Ryberg.

ANNONS

Under våren har 60 slumpmässigt utvalda svenskar medverkat i medborgarrådet, där de diskuterat och fått ta ställning till olika argument kring klimatfrågan.

Syftet är att ge politikerna förslag om hur Sveriges utsläpp ska minska i linje med Parisavtalet. Men även att bidra till en mindre polariserad klimatdebatt.

Deltagarna har valts ut för att spegla befolkningen när det gäller bland annat partisympatier, stad-landsbygd, utbildning och hur oroliga de är för klimatförändringarna. I början var olikheterna tydliga, tycker Teresa Ryberg.

"Viljan finns där"

– Först tänkte jag att det aldrig kommer att gå. Men sedan förvånade det mig att alla hade ett sådant engagemang för att ställa om. Viljan finns där, säger hon.

ANNONS

I ett uttalande lyfter medborgarrådet att politikerna behöver hitta samsyn över blockgränserna:

"Klimatfrågan är för viktig för att förbli ett politiskt slagträ, det är upp till oss alla att agera nu”, skriver man.

Den gångna helgen röstade deltagarna fram 33 förslag som presenterades för bland annat klimatpolitiska talespersoner från alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna som valde att inte delta.

Punktliga tåg och bussar

Flera av de förslag som fick starkast stöd inom rådet rörde kollektivtrafiken. Till exempel att införa ett högkostnadsskydd för kollektivresor, förbättra punktligheten och bygga ut tågtrafiken.

Att göra det mer attraktivt att cykla och gå i städer stod också högt i kurs, liksom att skydda mer stadsnära natur för att bevara kolsänkor och artrikedom.

Frågor kring skatt på fossila bränslen var bland det svåraste att hitta samsyn kring, tycker Teresa Ryberg.

– Men alla var överens om att det ska kosta att göra fel – och vara lätt att göra rätt, säger hon.

Initiativet till medborgarrådet kommer från forskare, men en förhoppning är att förslagen plockas upp av politiker. Forskarna menar även att medborgarråd kan användas i andra svårlösta frågor, vilket det gjorts exempelvis i Irland kring aborträtten.

Teresa Ryberg tycker det var hoppfullt att alla deltagare i rådet – oavsett bakgrund – ville se åtgärder för att ställa om samhället.
Teresa Ryberg tycker det var hoppfullt att alla deltagare i rådet – oavsett bakgrund – ville se åtgärder för att ställa om samhället. Bild: Daniel Josefsson/KIT

Fakta: Medborgarrådet

Deltagarna i rådet valdes ut genom ett "demokratiskt lotteri": 7 000 slumpmässigt utvalda personer bjöds in varav nästan 500 anmälde intresse och fick svara på frågor. 60 personer valdes ut genom en algoritm för att spegla befolkningen rörande bland annat partisympatier, utbildning, bostadsort och hur orolig man är för klimatförändringarna.

Projektet är en del av forskningsprogrammet Fairtrans, som bedrivs av universiteten i Stockholm, Lund och Uppsala, samt Högskolan I Gävle och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Källa: Fairtrans

Förslag

Här är några av medborgarrådets förslag:

– Klimatutbildning för barn och unga som en del av läroplanen

– Högkostnadsskydd för biljetter i kollektivtrafik och ett nationellt biljettsystem

– Förbättrad infrastruktur för cykel

– Förstatliga och bygg ut tågtrafiken

– EU-märkning av produkter för klimatsmarta val

Källor: Stockholms universitet, Fairtrans

ANNONS