Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stormen Gorm ställde till det ordentligt i småbåtshamnen i Ängelholm. När havsnivåerna stiger, kan konsekvenserna bli ännu värre. Arkivbild.

Södra Sverige drabbas värst när havet stiger

Kraftigare översvämningar, ökad erosion och skador på infrastruktur kan bli följden när havsnivån stiger på grund av klimatförändringar. Främst är det sydvästra Sverige som påverkas, enligt SMHI som räknat på hur mycket havet kan stiga.

De stigande havsnivåerna ställer nya krav på planering från olika samhällsaktörer. SMHI har därför tagit fram underlag för havsnivåer i dagens och framtidens klimat fram till sekelskiftet, som samlats i sex rapporter.

- Det handlar främst när vi talar framtida havsnivåer om södra Sverige som drabbas hårt, i norra Sverige har vi en landhöjning som kompenserar. Effekter av en storm drabbar framförallt västra Sverige, det gäller både i dag och i framtiden. Väger man samman de båda effekterna är det sydvästra Sverige med Helsingborg, Halmstad, Malmö, Varberg och därikring det gäller, säger Åsa Sjöström vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI.

Kan stiga en meter

Stormarna blir inte värre i sig, utan effekterna blir mer märkbara när vattennivåerna höjs, poängterar hon.

Medelvattenståndet kan på vissa platser i syd stiga med nästan en meter fram till sekelskiftet. Det innebär ökad översvämningsrisk för bostäder, vägar och järnvägar, eller samhällsviktiga funktioner som sjukhus som ligger illa till. Något som samhällsplanerare bör tänka på.

- Dels bör man titta på att skydda det som redan finns – finns det något vi kan göra för att skydda det som ligger sårbart? Om man planerar för ny, strandnära bebyggelse bör man titta på hur strandlinjen ser ut om 100 år. Gärna att man bygger flexibelt, att man till exempel kan lägga till en vall, säger Åsa Sjöström.

Utsläppen påverkar

Hur mycket havsnivåerna stiger beror på i vilken takt klimatet förändras.

- Ju mer vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser, desto mindre blir de här effekterna.

Under 2017 har också MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, gjort en översyn av områden med betydande översvämningsrisk. 25 områden pekas ut, inklusive sådana vid havskusten.