Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Två myndigheter föreslår att smittskyddsarbetet inom livsmedelsproduktionen utvecklas. Arkivbild.
Två myndigheter föreslår att smittskyddsarbetet inom livsmedelsproduktionen utvecklas. Arkivbild. Bild: Emil Langvad/TT

Så ska kor och grisar skyddas från sjukdom

Fågelinfluensa, Newcastlesjuka och salmonella. Smittor bland djur slår hårt mot svensk livsmedelsförsörjning – och fler faror lurar i vassen.

De senaste årens avlivningar till följd av sjukdomarna har, enligt Jordbruksverket, bland annat inneburit att 400 miljoner ägg aldrig blev lagda och att potentiellt 15 miljoner matportioner kött gått om intet.

Nu föreslår Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att de tillsammans med branschen, djurhälsovården och övriga myndigheter utvecklar arbetet för att skydda djurs och människors hälsa, samhällsekonomin och tillgången till svenskproducerad mat.

"I ett läge där vår inhemska livsmedelsförsörjning får allt större betydelse måste vi stärka arbetet för att minska risken för förlorade matportioner till följd av utbrott", säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket, enligt ett pressmeddelande.

"Drabbats mycket hårt"

Förutom de redan nämnda djursmittorna finns också sådana som ännu inte kommit till Sverige, och som kräver förebyggande arbete för att de fortsatt ska hållas borta.

Där nämns afrikansk svinpest som ett särskilt oroande exempel som finns inpå knuten.

"Grisproduktionen i drabbade länder i EU, som Tyskland och Polen med flera, har drabbats mycket hårt av sjukdomen", meddelar Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

"Utveckla samarbetet"

De två myndigheterna lämnar en rad förslag på hur smittskyddet kan förbättras, bland annat med fokus på smittskyddsplaner, fler kontroller, forskning om smittvägar samt mer samverkan kring data.

"Vi behöver fortsätta samverka, och vi behöver utveckla samarbetet mellan myndigheter, företag och djurhälsoorganisationer utifrån vad vi gemensamt ser", säger Katharina Gielen.

Fakta: Förslag på åtgärder

Prioritera det förebyggande smittskyddsarbetet.

Ytterligare stärka smittskyddet inom lantbruket, dels genom krav på smittskyddsplaner för kommersiell djurhållning, dels genom att smittskyddsaspekter ska vägas in när nya stallar byggs.

Förstärka den offentliga kontrollen av smittskydd genom att klargöra de berörda myndigheternas ansvarsområden och befogenheter samt öka samordningen mellan olika tillsynsuppdrag.

Möjliggöra delning av data mellan myndigheter i kampen mot smittor, för att effektivisera och förbättra både det förebyggande smittskyddet och bekämpning vid utbrott.

Utveckla hanteringen av salmonella i nöt- och grisbesättningar, för att göra åtgärderna mer proportionerliga och kostnadseffektiva.

Källa: Jordbruksverket