Så föreslås bristen på skyddsrum i Sverige lösas

Ett drygt år efter krigsutbrottet i Ukraina är svenska skyddsrum fortfarande eftersatta och för få. I väntan på att nya ska byggas och de befintliga åtgärdas föreslås befolkningen vid händelse av krig söka skydd i bland annat garage.
– Det blir ändå ett vettigt skydd när bomberna faller, säger Anders Johannesson, enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.