Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ny AI-studie av riskfaktorer vid diabetes typ 1 har studerat registeruppgifter från 32 611 personer med sjukdomen under en tioårsperiod. Arkivbild.

Riktlinjer för diabetes kan vara felaktiga

De nationella riktlinjerna för blodtryck, blodfetter och blodsocker vid typ 1-diabetes kan vara för högt satta, det visar en ny studie från Göteborgs universitet. Med hjälp av AI-teknik har studien undersökt vilka faktorer som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom och förtida död hos diabetiker.

Artificiell intelligens, AI, har gjort det möjligt för forskare vid Göteborgs universitet att analysera sambandet mellan olika riskfaktorer utifrån ett stort underlag.

- Man har misstänkt länge att kardiovaskulära riskfaktorer bidrar till utvecklingen av varandra, exempelvis att förhöjda blodsockernivåer påverkar blodtryck och blodfetter negativt. Vår studie verifierade det, säger Aidin Rawshani, disputerad forskare vid Göteborgs universitet och försteförfattare till artikeln som publicerats i tidskriften Circulation.

Går att påverka

Av de 17 riskfaktorer som studerats visade sig långtidsblodsocker, njurfunktion, systoliskt blodtryck, blodfetter och hur länge personen haft typ 1-diabetes öka risken för hjärt- och kärlsjukdom och förtida död mest, enligt studien.

- Intressant nog är det traditionella och modifierbara riskfaktorerna som visade sig vara de viktigaste. Det är faktorer som man kan påverka med hjälp av livsstilsförändringar och farmakologisk behandling, säger Aidin Rawshani.

Behövs nya tester

När forskarna undersökte vilka som är de optimala nivåerna för blodsocker, blodtryck och blodfetter kunde de konstatera att nivåer som låg under de nationella riktlinjerna var kopplade till en lägre risk för förtida död och hjärt-kärlsjukdom.

- Våra observationer visar att man bör genomföra nya kliniska prövningar för individer med typ 1-diabetes. Många av de nationella riktlinjerna för typ 1-diabetes är satta utifrån studier med typ 2-diabetes, säger Rawshani.

Studien har följt 32 611 personer med typ 1-diabetes under i genomsnitt tio år.