Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Rektorer väljer sällan att visa ut stökiga elever. Arkivbild.

Rektorer väljer bort kvarsittning

Rektorer har god koll på vilka disciplinära åtgärder de kan ta till mot elever. Men de väljer nästan aldrig att låta en elev sitta kvar eller bli omplacerad. Risken för att föräldrarna ska agera kan spela en viss roll.

Ett antal undersökningar har pekat på att det är si och så med ordningen i svenska klassrum. Exempelvis uppger var tredje niondeklassare att de inte har studiero i klassrummet.

Skolverket har nu på regeringens uppdrag kartlagt hur skolorna arbetar med ordningsregler och i vilken mån de tar till kvarsittning, omplacering och andra disciplinåtgärder. Kartläggningen har gjorts med enkäter och intervjuer.

Svaren visar att 90 procent av rektorerna känner sig säkra på sina befogenheter, men att de oftast avstår från att gripa in med disciplinåtgärder. Enligt rektorerna är det mycket mer verkningsfullt att ha tydliga ordningsregler och se till att alla på skolan känner till dem. Rektorerna betonar att det är långsiktigt, förebyggande arbete med dialog och stöttning som ger bäst effekt.

Mjukt sätt

- Rektorer och lärare ser absolut ser att det behövs ett tydligt ledarskap och tydliga regler i klassrummet, men att det bara är i undantagsfall som exempelvis avstängning bidrar till ett bra arbetsklimat, säger Skolverkets rättschef Sara Andersson.

Tvärtom, uppger rektorerna, så kan en disciplinpåföljd förstärka en elevs skadliga eller störande beteende. Samtidigt beskriver lärarna olika strategier för att inte hamna i en maktkamp med en elev. Det kan betyda att en elev som är stökig erbjuds rast i stället för att visas ut, eller att de samlar in mobiltelefoner "under mjuka förhållanden". Men det är inte bara mobiltelefoner som omhändertas – lärare och rektorer plockar också knivar från elever.

- Det hör till ovanligheterna, men självklart ska sådana föremål inte förekomma i en skola, säger Sara Andersson.

Arga föräldrar

Skolverket gör ingen bedömning av om skolorna använder disciplinåtgärderna i rätt utsträckning. Däremot återkommer myndigheten inom kort med konkreta råd hur skolorna kan trygga arbetsron. Ett tänkbart kapitel är föräldrarnas agerande. Både rektorer och lärare uppger nämligen att de kan tveka inför en disciplinåtgärd på grund av risken att föräldrarna ska anmäla skolan.

- Påtryckningar från föräldrar är ett växande problem i skolan. Det kan finnas anledning till att mana till lite besinning i vissa fall, för ingen är nog betjänt av att lärarna känner sig så ansatta att de till slut överger läraryrket, säger Sara Andersson.