Statsminister Stefan Löfven vid en pressträff vid FN-högkvarteret i New York.
Statsminister Stefan Löfven vid en pressträff vid FN-högkvarteret i New York.

Regler för demonstrationer kan skärpas

ANNONS

Regeringen ska bjuda in alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna till samtalen. Bakgrunden är den upprördhet som nationalsocialistiska Nordiska Motståndsrörelsens (NMR) demonstrationer väckt på flera håll.

Både polisens brottsbekämpande insatser och lagändringar kommer att diskuteras.

Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) är det dock inte aktuellt att ändra på den i grundlagen inskrivna demonstrations- och mötesfriheten.

"Är helig"

- Ska man ändra grundlagarna, då handlar det om att ändringarna inte kan träda i kraft förrän 2023, säger han.

ANNONS

Lagändringar inom ramen för grundlagarna kan dock diskuteras.

- En sådan fråga är naturligtvis lagstiftningen om hets mot folkgrupp och tolkningarna av den, säger Johansson.

Centerns rättspolitiske talesperson Johan Hedin betonar att demonstrations. mötes- och yttrandefriheterna är helig.

- De ska vi inte rubba alls, säger han.

Ingen ska bli skrämd

Hedin tror däremot att det går att titta på ordningslagen när det gäller vad som kan anses vara en ordningsstörning.

- Det är fullt rimligt att folk ska få uttrycka sina åsikter även om åsikterna är djupt obehagliga., men de ska göra det på ett ordnat sätt så att ingen känner sig hotad, säger Hedin.

Såväl statsminister Stefan Löfven som justitieminister Morgan Johansson motiverar beslutet att inte bjuda in SD med att SD är ett "rasistiskt parti, med nazistiska rötter."

ANNONS

- Jag anser inte att de är att lita på i de här frågorna, säger Johansson.

SD inte förvånat

- Det är inte särskilt förvånande, man brukar inte bjuda in oss, säger Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson.

Men när det gäller grundlagsliknande frågor som demonstrationstillstånd tycker han det är märkligt att SD inte får vara med. Jimmie Åkesson anser att NMR är att likna vid en terrororganisation som därmed borde kunna förbjudas.

Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé tycker det är en rimlig princip att bjuda in samtliga riksdagspartier. Han tycker att det är bra att överläggningarna kommer till stånd.

- Det är ju uppenbart att vi måste tala om de här frågorna. Vi ser ju att nazisterna flyttar fram sina positioner i offentliga miljöer och de får exakt den uppmärksamhet de söker, säger Tobé.

ANNONS

Agerar annorlunda?

NMR har fått tillstånd att demonstrera under bokmässan i Göteborg om drygt en vecka. Efter att ha hört rikspolischefen Dan Eliasson i riksdagens justitieutskott räknar Tobé med att polisen kommer att agera annorlunda än hittills.

- Vi kommer efter samråd med åklagare, se om vi kan ingripa mer resolut jämfört med tidigare, säger Eliasson till TT.

Det handlar om huruvida vissa symboler, klädsel eller uppträdande kan anses vara hets mot folkgrupp.

Eliasson betonar att polisen bara kan avbryta demonstrationer av två skäl, även de som saknar tillstånd. Det ena skälet är stora ordningsstörningar. Det andra är hets mot folkgrupp.

Om en demonstration saknar tillstånd så handlar det om att hitta organisatörerna och ställa dem till ansvar för brott mot ordningslagen.

TT

Fakta: Detta har hänt

I söndags demonstrerade ett 50-tal nazister i centrala Göteborg, utan demonstrationstillstånd. Flera av dessa bar Nordiska motståndsrörelsens (NMR) flagga.

Polisen ingrep aldrig mot demonstrationen. Enligt Erik Nord, polisområdeschef i Storgöteborg, var det inte uppenbart att deltagarna i demonstrationen bröt mot någon lag. En förundersökning om brott mot ordningslagen inleddes i söndags.

Att polisen inte ingrep trots att demonstrationstillstånd saknades har väckt stark kritik, bland annat från politiskt håll. I Nordiska motståndsrörelsens podcast säger gruppens ledare att söndagens demonstration var ett test av polisens förmåga att ingripa. Polischef Erik Nord har nämligen tidigare uppgett att man inför en demonstration den 30 september sett över rättsläget för att bättre kunna ingripa mot hets av folkgrupp. "Vi visade i dag helt enkelt att det bara var tomma hot", säger NMR-ledaren i en ljudinspelning som DN tagit del av. NMR hånar också polisen för att de inte kände till demonstrationen i förväg.

Enligt tidningen ETC i Göteborg hade polisen dock fått ett anonymt tips om demonstrationen två dagar innan den genomfördes, men detta nådde aldrig fram till den operativa ledningen.

Polisen i Göteborg har också tidigare kritiserats för att man gett ett så kallat begränsat demonstrationstillstånd till NMR den 30 september. Beslutet har överklagats.

Tomas Tobé, ordförande (M) i riksdagens justitieutskott, anser att regeringen borde ha bjudit in även Sverigedemokraterna till samtalen.

- Det är upp till regeringen vilka de väljer att bjuda in, men jag tycker att det är en rimlig princip att bjuda in samtliga riksdagspartier till den här typen av överläggningar, säger han.

Bakgrund: Därför får nazisterna marschera

Ett 50-tal nazister, utan demonstrationstillstånd, demonstrerade i Göteborg i går. Här förklarar experterna Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke hur rättsläget ser ut:

Varför får nazister marschera?

- Demonstationsfriheten är långtgående. Man kan inte stoppa någon från att demonstrera bara för att de har en speciell åsikt, säger Eva-Maria Svensson.

Varför ingriper inte polisen då de saknar tillstånd?

- Om någon utövar sina demokratiska fri- och rättigheter och det inte stör på sådant sätt att ordningen åsidosätts eller trafikstockning sker så ska polisen låta det fortgå, säger Nils Funcke.

När ska polisen ingripa?

- Så fort det begås ett brott kan polisen ingripa. Om man under en demonstration exempelvis uttrycker en åsikt som kan vara brottslig så kan polisen ingripa. Då kan det gå under hets mot folkgrupp, säger Eva-Maria Svensson.

Var går gränsen för ordningsstörande?

- Enda anledningen till att polisen kunde ha stoppat dem är om det uppstod trafikstockning eller allmän störning av betydelse. Lite småirritation och bilar som tutar är inte tillräckligt, säger Nils Funcke.

Varför ska man söka tillstånd om man får demonstrera ändå?

- Om du vill vara garanterad att få en särskild plats, till exempel Götaplatsen mellan klockan 15–16 på första maj, så gör du bäst i att söka tillstånd eftersom du då får första tjing på den ytan, säger Nils Funcke.

ANNONS