Regeringen studerar norsk terrorlag

Regeringen vill titta på den norska terrorlagstiftningen, som innebär att deltagande eller medlemskap i en terroristorganisation kan vara brottsligt.

ANNONS

I Sverige har det blivit brottsligt att resa för att delta i strider för en terrororganisation och förbudet mot att finansiera terroristorganisationer har vidgats. En utredning arbetar vidare med möjligheterna att kriminalisera ytterligare delar, för att förhindra att personer reser eller deltar i konflikter för terroristorganisationer.

- I samband med det har det kommit upp en fråga om man kanske ska gå den norska vägen, det vill säga att man kriminaliserar deltagande i en terroristorganisation, säger Johansson och tillägger att det hittills har bedömts kunna krocka med den grundlagsfästa föreningsfriheten.

ANNONS

- Samma problematik finns ju i Norge, och deras grundlag skiljer sig inte så mycket från vår. Där menar de att det, utan att förbjuda organisationen som sådan, går att förbjuda deltagandet och för det krävs en viss aktivitet. Jag har öppnat för det.

Jobbar vidare

TT: Betyder det att utredaren kommer att få tilläggsdirektiv om det?

- Riktigt där är vi inte i den här stunden, men vi jobbar med hur vi ska lösa det, säger Morgan Johansson.

Johansson gör sitt utspel samma dag som terrorismforskarna Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren, båda på Försvarshögskolan, i en debattartikel i Dagens Nyheter begär att Sverige ska följa det norska exemplet.

De skriver att Norge "med framgång" har kriminaliserat samröre med terroristorganisationer. De framhåller att Säpo-chefen nyligen beskrev den svenska och norska lagstiftningen som att jämföra äpplen med päron.

"Ett annat sätt att uttrycka det vore att säga att den norska lagstiftningen fungerar och den svenska gör det inte", skriver de.

ANNONS
TT

Fakta: Utredningen om terrorbrott

I december 2014 tillsatte regeringen en utredning vars uppdrag är att föreslå åtgärder som gör att Sverige lever upp till internationella överenskommelser och åtaganden i kampen mot terrorism. Grunden är en FN-resolution.

I juni 2015 föreslog utredaren Lars Werkström regler som ska gör det brottsligt att resa för att delta i konflikter för en terroristorganisation.

I juni förra året kom ytterligare ett delbetänkande, då med förslag att göra det till ett brott att delta i strid för en terroristorganisation.

Utredningens arbete fortsätter för att lägga förslag om hur Sverige ska leva upp till EU:s reviderare direktiv om kamp mot terrorism. Det kan innebära ytterligare skärpningar.

Källa: Regeringskansliet

ANNONS