Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) presenterar klimatåtgärder i höstbudgeten. Bild: Karin Wesslén/TT,
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) presenterar klimatåtgärder i höstbudgeten. Bild: Karin Wesslén/TT,

Regeringen satsar mer på klimatinvesteringar

Regeringen ökar på stödet för klimatinvesteringar runt om landet.
Även industrin får mer pengar för att minska sina utsläpp.

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 att nästan två miljarder kronor läggs på det så kallade klimatklivet och på stöd till laddpunkter för fordon som kan sökas av privatpersoner, företag och organisationer.

Det innebär 455 miljoner kronor mer jämfört med i år.

– Hela landet ska känna sig delaktigt i arbetet med att minska klimatutsläppen. Nu lägger vi grunden för det, säger miljöminister Isabella Lövin (MP).

Är effektivt?

Klimatklivet är en satsning som gör det möjligt för kommuner, organisationer, småföretag och bostadsrättsföreningar att söka bidrag till olika åtgärder. Det kan bland annat handla om konvertering från olja till biobränsle för uppvärmning av bostäder, investeringar i biobränslemackar eller nya cykelvägar.

Oppositionen anser dock att klimatklivet är en ineffektiv åtgärd.

I den M/KD-budget som riksdagen antog för 2019 halverades stödet till klimatinvesteringar. Den rödgröna regeringen lade dock tillbaka det mesta av de pengarna i vårändringsbudgeten och plussar nu på anslaget för 2020 ytterligare.

Miljöministern Lövin står fast vid att klimatklivet är en effektiv åtgärd.

Stöd till industrin

Enligt en utvärdering av Naturvårdsverket beviljades mellan 2015 och 2019 4,7 miljarder kronor till drygt 3 200 åtgärder.

Den direkta sysselsättningen till följd av klimatklivet beräknas till 3 665 årsarbetskrafter. Den årliga utsläppsminskningen till följd av åtgärderna bedöms vara tre procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Regeringen föreslår också en fördubbling av det så kallade industriklivet, från 300 miljoner till 600 miljoner kronor 2020. Det är pengar som industrin kan ansöka om för att få ned sina utsläpp.

Lövin är säker på att det finns tillräckligt med projekt för de pengarna, även om anslaget för i år inte är slut. Hon ser ett växande söktryck framför sig.

Räcker inte

Miljöpartiet kallar klimat- och miljösatsningarna i budgeten för ett "kraftfullt planetpaket" och ett "sjumilakliv för miljö och klimat".

Men den rödgröna regeringen tillträdde 2014 och ännu har inte klimatpolitiken gett tillräckligt resultat. Utsläppsminskningstakten just nu räcker inte för att nå de klimatmål Sverige satt upp.

– Man räddar inte miljön på ett år. Det behövs ett långt och intensivt arbete, säger bostads- och finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Miljöminister Lövin pekar dessutom på att Sverige haft högkonjunktur de senaste åren, vilket leder till ökade utsläpp.

De nya satsningarna på miljö- och klimat i budgeten uppgår sammanlagt till netto 2,6 miljarder kronor. Det är jämfört med den M/KD-budget riksdagen antog för 2019, alltså innan den rödgröna regeringen tillförde miljö- och klimatsatsningar i vårändringsbudgeten för 2019.

I budgeten för 2020 satsas till exempel 600 miljoner kronor mer på skydd och åtgärder för värdefull natur och 240 miljoner kronor mer på åtgärder för havs- och vattenmiljöer. Till exempel sanering av gamla vrak.

Maria Davidsson/TT

Peter Wallberg/TT

Regeringen vill satsa på att få ned utsläppen, skydda skogar och rena haven. Bild: Karin Wesslén/TT,
Regeringen vill satsa på att få ned utsläppen, skydda skogar och rena haven. Bild: Karin Wesslén/TT,

Utökning av klimatklivet 1,16 miljarder

Utökning av industriklivet 300 miljoner

Skydd av värdefull natur 200 miljoner

Åtgärder för värdefull natur 400 miljoner

Åtgärder för havs- och vattenmiljö 240 miljoner

Miljöövervakning 80 miljoner

Stöd till pollinatörer 70 miljoner

Sanering av haven 65 miljoner

Gröna städer 50 miljoner

Totalt uppgår de nya miljö- och klimatåtgärderna till 2,9 miljarder 2020

Källa: Regeringen