Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) håller pressträff om regeringens beslut att prova om den verksamhet som Preem vill utveckla vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas eller inte. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) håller pressträff om regeringens beslut att prova om den verksamhet som Preem vill utveckla vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas eller inte. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen kan stoppa utbyggnad av Preemraff

Regeringen kommer att pröva om den kritiserade utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil ska tillåtas eller ej.
En utbyggnad skulle kraftigt öka koldioxidutsläppen och kan påverka möjligheterna att nå de nationella klimatmålen.

– Att minska utsläppen är en av de viktigaste frågorna för regeringen, och då måste det vara ordning och reda i klimatarbetet, säger klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) vid en pressträff.

Under 2018 släppte Preemraff ut nästan 1,6 miljoner ton koldioxid. Därmed hamnade Preem trea på listan över de svenska företag som släppte ut mest av växthusgasen. Om planerna sätts i verket beräknas utsläppen öka till 3,4 miljoner ton och företaget kan ta över förstaplatsen.

– Vi gör bedömningen att miljöpåverkan kan vara så stor att regeringen ska pröva ärendet, säger Isabella Lövin.

Hon understryker att världen har en klimatkris och att regeringen har en mycket ambitiös klimatpolitik, men att den då måste ha handlingsutrymme för att genomföra målen.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt gav grönt ljus till utbyggnaden i fjol. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen av flera organisationer, däribland Naturskyddsföreningen, detta på grund av de ökade koldioxidutsläppen.

Preem välkomnar prövning

Naturskyddsföreningen var först med att i form av en så kallad underrättelse begära att regeringen ska överta prövningen. Sedan följde bland andra Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Västra Götaland efter.

Mark- och miljööverdomstolen kommer att hålla förhandlingar och därefter ge ett utlåtande till regeringen. Det är första gången som regeringen uttryckligen hänvisar till klimatlagen för att lyfta ett tillståndsärende till regeringens bord, konstaterar Lövin.

– Vi har en klimatlag som regeringen har ansvar för och skyldighet att styra mot. Då har regeringen beslutat att lyfta frågan om tillåtlighet, säger hon till TT.

Hon vill inte föregå domstolens utlåtande, men hänvisar till att miljöbalken ger regeringen möjlighet att bevilja eller inte bevilja tillstånd till verksamheter som ger en "genomgripande och omfattande påverkan" på hållbar utveckling.

Preem välkomnar att regeringen övertar prövningen av den planerade utbyggnaden i Lysekil.

"För oss är det viktigt att den här frågan utreds noggrant", säger Petter Holland, vd på Preem, i ett pressmeddelande.

150 arbetstillfällen

Preem framhåller att verksamheten vid raffinaderiet är komplex.

"Det här ger oss en möjlighet att kunna redogöra för hur det hela hänger ihop. Vår planerade utbyggnad är tänkt att användas i kombination med infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS (carbon capture and storage), och andra åtgärder som bidrar till minskade utsläpp på sikt", säger Petter Holland enligt pressmeddelandet.

Preem har ansökt om att bygga ut sin anläggning på flera sätt. Bland annat vill bolaget ha tillåtelse att öka användningen av råvara, från 11,4 miljoner ton till 13,9 miljoner ton. Man vill även ha tillstånd att använda förnybara råvaror, till exempel raps eller tallskog, samt bygga en anläggning för att göra bensin eller diesel av så kallad tjockolja. Det är denna process som ger ökade koldioxidutsläpp. Enligt Preem skulle dock utsläppen samtidigt minska i användarled.

Den planerade utökningen förväntas ge omkring 150 nya arbetstillfällen. Klimat- och miljöministern vill inte kommentera hur tungt den aspekten väger vid beslutet, men säger att den gröna omställningen generellt väntas ge många arbetstillfällen.

Isabella Lövin kan inte säga när beslutet kommer, men någon gång nästa år är troligt.

Helen Preutz/TT

Preem vill bygga ut från att använda högst 11,4 miljoner ton råvara per år till högst 13,9 miljoner ton.

Företaget vill bland annat få tillstånd att använda förnybara bioråvaror i produktionen. En annan del i planen är dock att kunna ta hand om tjockolja, i dag en sorts restprodukt som används som mindre miljövänligt fartygsbränsle, och göra bensin eller diesel av den. Men för processen krävs vätgas, vilket i sin tur ger utsläpp av koldioxid.

Utsläppen av koldioxid kan enligt Preem komma att dubbleras, från 1,7 miljoner ton årligen till 3,4 miljoner ton. Samtidigt väntas utsläppen från raffinaderiets produkter (bensin, diesel) minska med 800 000 ton. Bolaget planerar också en anläggning för att fånga in och lagra omkring 500 000 ton av utsläppen.

Den planerade utbyggnaden väntas ge omkring 150 nya jobb.

Tidigare har mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt gett Preem klartecken för projektet. Domen överklagades dock av flera organisationer och drygt 100 privatpersoner. Mark- och miljööverdomstolen avslog omkring hälften av överklagandena, men gav prövningstillstånd till bland annat Naturskyddsföreningens och övriga privatpersoners överklaganden.

Källa: Preem samt Mark- och miljööverdomstolen.

Ligger vid Brofjordens djupa yttre del, norr om Lysekil i Bohuslän.

Togs i drift 1975 med namnet Scanraff, trots protester från miljövänner och en del närboende. Ägdes då av oljebolagen OK och Texaco.

Nordens största oljeraffinaderi. Ungefär hälften av alla raffinaderiprodukter som säljs i Sverige kommer härifrån. Ungefär halva produktionen går på export.

Omkring 1 000 personer jobbar på Preemraff i dag. Cirka 650 av dem är anställda av Preem.

Preem har också ett raffinaderi på Hisingen i Göteborg.