Kampanjen på sociala medier där kvinnor delar med sig av erfarenheter av sexuella övergrepp – #metoo – sätter press på arbetsgivarna att ta itu med kränkningar. Arkivbild.

Rapporter om sexkränkningar bedöms öka

Tv-branschen försöker nu ta krafttag mot sexuella trakasserier och övergrepp och kallar till krismöte. Men problemet finns i alla branscher. Nu bedöms rapporterna om sextrakasserier på jobbet öka.

- Me too-kampanjen får många att bli klara över att något som kanske skett under lång tid inte är okej, utan något allvarligt som ska rapporteras. Jag kan tänka mig att anmälningarna kommer att öka jättemycket nu på kort tid, säger Per Larsson, expert i krisstöd och kränkande särbehandling på företagshälsan Previa.

Efter att flera tv-programledare anklagats för sexövergrepp ska tv-branschen samlas för att diskutera problemen. TV 4-gruppen, som nyligen valde att avsluta allt samarbete med "Äntligen hemma"-profilen Martin Timell, ligger bakom inbjudan som gått ut till stora tv-bolag, produktionsbolag och producentföreningen.

Men vittnesmål om övergrepp och trakasserier kommer även från andra branscher, näringslivet, politiken och IT-branschen för att nämna några.

Fler anmäler

- Det är bra att det synliggörs, för jag tror att det finns ett stort mörkertal. Genom att det lyfts fram nu, i många olika samhällssektorer och på många olika nivåer, tror jag definitivt att det kommer att bli en ökning av folk som vågar anmäla, säger Lena Granqvist, samhällspolitisk chef på fackförbundet Saco.

Previa har sedan #metoo inleddes redan fått fler frågor från företag om sexuella kränkningar.

- Det kan vara att man förstår lite mer att något inte står rätt till. Man har känt det men inte kunnat sätta ord på det. Det är en positiv effekt av Me too-rörelsen, säger Per Larsson.

Parallellt ökar pressen på arbetsgivare att ta itu med problemen.

- Det blir svårt för en arbetsgivare framöver att direkt bemöta den här typen av rapporter med "det får du tåla". Man kommer inte att kunna hålla någon bakom ryggen och tona ner utan det kommer bli mer utredningar, säger Johan Mellnäs, projektledare på arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Illa ställt

Frågan är om utsatta som nu vågar träda fram också kan räkna med bättre hjälp.

- Jag hoppas det. Diskussionen synliggör att det finns ett regelverk på plats för den här typen av kränkningar. Sedan är det också viktigt att tydligt visa att man inte tolererar kränkningar och att man tar tag i saker direkt, säger Lena Granqvist.

Per Larsson konstaterar samtidigt att det på många håll är illa ställt med den psykosociala arbetsmiljön.

- Man kan bara sucka över hur aningslösa en del arbetsgivare är. Jag brukar fråga om de läst föreskriften som berör det här, då blir det tyst och sedan säger de "det är ingen som sagt att vi ska läsa den". Det här är personer som driver företag och har ett ansvar för sina anställda, säger han.