Nildeltat påverkas av människans ensidiga synsätt på världens floder, enligt Världsnaturfonden. Arkivbild.
Nildeltat påverkas av människans ensidiga synsätt på världens floder, enligt Världsnaturfonden. Arkivbild.

Rapport: Världens floder måste värderas högre

Betydelsen av världens floder för att motverka exempelvis naturkatastrofer undervärderas och förstås inte, menar Världsnaturfonden (WWF) i en ny rapport. Det ger konsekvenser för hundratals miljoner människor.

ANNONS
|

När floder nyttjas av människan kopplas värdena främst till vattenkraftsproduktion, bevattning, sandutvinning och sjöfart. Men rapporten som släpps inför Internationella vattenveckan i Stockholm pekar på att synsättet måste breddas.

- Vi måste se till fiske, dricksvatten och floder som naturliga översvämningsskydd. Sedan är många floder i världen viktiga för transport av sediment för att upprätthålla deltan, säger Mattias de Woul, sakkunnig på sötvatten på WWF.

ANNONS

- Det hindras om man bygger många dammar eller har stor sandutvinning. Och de här funktionerna tas ofta inte med när man tittar på värdet av en flod, fortsätter han.

"Starkt hotade"

När människan misslyckas med att ta hand om floderna förstörs även fiskeområden. Minst 12 miljoner ton fisk fångas i sötvatten varje år och ger mat och försörjning för tiotals miljoner människor. Men på global nivå har åtta av tio sötvattenslevande ryggradsdjur försvunnit mellan 1970 och 2012, enligt WWF.

- De sötvattensarter som lever i floder är starkt hotade, säger Mattias de Woul.

Samtidigt sjunker och krymper de flesta av världens stora deltan, som i exempelvis Ganges, Indus, Mekong, Nilen och Yangtze. Det får stora konsekvenser för de 500 miljoner människor som bor i deltaområden, enligt rapporten.

- Det minskade sedimentflödet och en havsnivåhöjning till följd av klimatförändringarna är ett allvarligt hot för människor som lever vid och på deltan, säger Mattias de Woul.

ANNONS

- Det som är slående är mängden människor som blir påverkade om man inte ser till flodens alla värden.

Även i Sverige

Även i Sverige åsidosätts vattenvägarnas värde, menar miljöorganisationen. Älvar i norr prioriteras främst för elproduktion, och där bortses från andra värden som fisk och att fisk behöver vandra för att föröka sig.

- Det påverkar alltid starkt den biologiska mångfalden, säger Mattias de Woul.

Vattenkraftproduktion är en bra energikälla men det finns åtgärder för att minska den negativa inverkan, enligt WWF, som att undvika helt torrlagda sträckor av en älv.

Organisationen menar att kortsiktigt tänkande härskar i människans användande av floder i dag vilket kan leda till stora ekonomiska förluster i framtiden.

- Vi måste agera nu för att vända den här trenden, säger Mattias de Woul.

ANNONS
TT

Fakta: Rapporten i siffror

2 miljarder människor är beroende av floder för sitt dricksvatten

500 miljoner människor bor i deltaområden som är helt beroende av sediment från floder

25 procent av världens livsmedelsproduktion är beroende av floder för bevattning

Minst 12 miljoner ton fisk i sötvatten fångas varje år som ger mat och försörjning för tiotals miljoner människor

Källa: Världsnaturfonden

ANNONS