Psykisk ohälsa bland poliser

ANNONS
|

Poliser i yttre tjänst riskerar att drabbas av psykisk ohälsa på grund av en komplex arbetssituation. En tredjedel av kvinnorna och en fjärdedel av männen har tecken på emotionell utmattning, visar en avhandling från Umeå universitet baserad på 856 poliser från hela landet.

Mer än hälften av både kvinnor och män hade hög nivå av cyniskhet, där samvetsstress ofta var en bakomliggande orsak. I den mansdominerade miljön är det inte alltid tillåtet att prata om jobbiga händelser.

ANNONS