Protester mot reklam-påsar på BB

De svenska landstingen kan komma att helt stoppa reklampåsar som delas ut till nyblivna föräldrar på BB. I Halland protesterar nu både fack och vårdpersonal.
På BB vid flera sjukhus runt om i landet, bland annat i Halland, står reklampåsar med blöjor och salva, som föräldrarna får ta med sig hem. Påsarna kommer från företag som säljer produkterna.

BB-personalen engagerar sig inte i utdelningen, de flesta föräldrar vet att påsarna finns och uppskattar dem säkert, men nu menar fack, landsting och vårdpersonal att det är tveksamt med denna typ av reklam inne på sjukhusen.
På barnavårdscentralen i Varberg har sjukvårdsanställda reagerat och ett antal distriktssköterskor har nu skrivit till landstingets läkemedelskommitté och begär att verksamheten ska stoppas.
Vårdpersonalen menar att det faktiskt är reklam och att det inte är säkert att produkterna är de bästa för barnet.

Även vid andra sjukhus runt om i landet sker liknande reklamutdelningar men nu kan det stoppas helt eftersom Sveriges kommuner och landsting skall ta upp saken med landstings- och regionledningar.
- Vi menar att det är olämpligt, säger Ellen Hyttsten, chef för vårdenheten vid Sveriges Kommuner och Landsting.
- Varje huvudman beslutar själv om det här men jag menar att man går företagens ärenden och tycker det är tveksamt. Vad vi kan göra är att få en överenskommelse att sådant här inte får förekomma vid sjukhusen.

Mats Eriksson (m), ordförande i landstingsstyrelsen i Halland, känner inte till utdelningen vid de egna sjukhusen men tycker inte det låter så farligt.
- Det går ju ändå att tacka nej och inte ta emot påsarna med reklamprodukter eftersom varje familj har ett fritt val. Samtidigt får vi säkert upp frågan politiskt om läkemedelskommittén har fått brev.

Gunnel Persson, ordförande för Vårdförbundet i Halland, ser allvarligare på reklamutdelningen.
- Vi har inte tagit ställning formellt inom länsföreningen, men jag tycker ändå att det är lite osmakligt att dela ut reklam till nyblivna föräldrar som är lättpåverkade. Man får ju inte ha reklam i väntrum på sjukhusen och det här reagerar jag emot. Saken kommer säkert upp på det samrådsmöte som vi har med landstinget i slutet av månaden.
I Västra Götalandsregionen är det oklart vilka sjukhus som tillåter sådan här utdelning men en granskning kan väntas även där. Börje Lindqvist, t f sjukhusdirektör på SU, säger att han inte vet om det sker.
- Men om sådan reklamutdelning förekommer på våra BB-avdelningar är det definitivt olämpligt och oacceptabelt.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.