Sol- och vindkraft ökar explosionsartat i Kina – som dock inte släpper greppet om det smutsiga kolet. Arkivbild.
Sol- och vindkraft ökar explosionsartat i Kina – som dock inte släpper greppet om det smutsiga kolet. Arkivbild. Bild: Elizabeth Dalziel/AP/TT

Prognos: Största bovens utsläpp minskar 2024

En explosionsartad ökning av förnybar energi som sol och vind gör att utsläppen av koldioxid ser ut att minska i Kina nästa år, enligt en prognos.
Det kan vara början på en varaktig nedgång för världens största klimatbov – men mäktiga kolintressen kan sätta käppar i hjulet.

ANNONS

Kina står ensamt för runt en tredjedel av världens utsläpp av växthusgaser, främst orsakade av förbränning av fossila bränslen som olja, kol och gas. I år väntas de kinesiska utsläppen dessutom öka till följd av den ekonomiska återhämtningen efter pandemin. Men världens värsta kolmissbrukare ligger också längre fram än alla andra när det gäller förnybar energi, i synnerhet sol- och vindkraft.

Effekten från den solenergi som väntas installeras i Kina enbart i år uppgår till dubbelt så mycket som den totala installerade effekten i USA, enligt Lauri Myllyvirta, analytiker vid det Helsingforsbaserade centret för forskning för energi och ren luft (Crea).

ANNONS

"Häpnadsväckande"

Den kraftiga ökningen av sol- och vindkraft, väntad återhämtning för vattenkraft och allt fler elbilar innebär "nästan garanterat" att elproduktionen från fossila bränslen och utsläppen av koldioxid kommer att minska i Kina 2024, enligt Myllyvirtas prognos.

– De senaste åren har vi sett en häpnadsväckande boom för ren energi och investeringar i ren teknologi i Kina. Nu har vi kommit till en punkt då de årliga tillskotten av ren energi kan täcka den ökade efterfrågan på el, säger han.

– Det är väldigt troligt att vi får se utsläppen minska nästa år. Och efter det, om den rena energin fortsätter att växa, bör vi se stabila om inte minskande utsläpp. Så det kan mycket väl vara så att 2023 kan vara kulmen på Kinas koldioxidutsläpp.

TT: Så det kan handla om en varaktig nedgång och inte bara en tillfällig minskning?

– Absolut. Om tillskotten till ren energi upprätthålls eller ökar ytterligare så borde det innebära en varaktig minskning av utsläppen.

Kolberoende

Ett mörkt moln på horisonten är Kinas kolberoende. Kolkraften fortsätter att växa, trots regeringens löften och mål. Den rena energins framfart är ett hot mot den mäktiga industrin och de lokala regeringar som tjänar på den smutsiga klimatboven. De kan komma att sätta käppar i hjulet för omställningen, enligt Myllyvirta.

ANNONS

– När vi når den punkt där efterfrågan på kol minskar i Kina så kommer det såklart att vara svårt för kolindustrin att svälja. Det finns mäktiga intressen som kommer att försöka bromsa tillväxten av ren energi, säger han.

Om Kinas kurvor börjar peka nedåt är det goda nyheter för världens klimatarbete. Landet står för lejonparten av den globala utsläppsökningen efter det att Parisavtalet kom till 2015, enligt Myllyvirta.

– Det betyder att när Kinas utsläpp når sin topp så kommer de globala utsläppen sannolikt också att göra det. Och det är det enda som verkligen håller fönstret för att klara Parisavtalets mål för att begränsa temperaturhöjningen öppet.

"Viktigaste initiativet"

Snart samlas världens länder i Dubai för att under toppmötet COP28 försöka lägga i en högre växel i klimatarbetet. Huruvida mötet ska kunna leda till verkliga steg framåt hänger mycket på vad utsläppsjättarna Kina och USA gör.

Ett globalt mål om en tredubbling av installerad kapacitet för förnybar energi till 2030 ska diskuteras. Att Kina och USA nyligen meddelade att de står bakom det är mycket positivt, menar Myllyvirta.

– Det målet är det viktigaste initiativet i den globala klimatpolitiken i år. Det skulle verkligen kunna styra in den globala energisektorn på en väg som skulle göra det möjligt att nå Parisavtalets mål.

ANNONS
Kinas koldioxidutsläpp 2002–2023 samt en prognos för 2024–2025, miljarder ton koldioxid per år.
Kinas koldioxidutsläpp 2002–2023 samt en prognos för 2024–2025, miljarder ton koldioxid per år. Bild: Anders Humlebo/TT
Kina är världens största producent av kol och även den främsta användaren. Arkivbild.
Kina är världens största producent av kol och även den främsta användaren. Arkivbild. Bild: Olivia Zhang/AP/TT

Fakta: Fossila bränslen i Kina

Kina är världens största producent av kol och även den främsta användaren.

Att landets regering på senare tid har satsat resurser på att bygga nya kolkraftverk ses på många håll i världen som ett hot mot de globala försöken att bromsa klimatförändringen.

Inhemsk olja pumpas främst upp i nordöstra Kina, men nya oljekällor söks i Sydkinesiska havet samt i de inre västliga delarna av landet. Behovet av olja är stort och Kina importerar mycket olja från andra länder.

Kina har egna reserver av naturgas men importerar också en hel del.

Energianvändningen har ökat kraftigt i takt med den ekonomiska utvecklingen och Kina är i dag världens största konsument av energi.

Källa: Landguiden/UI

Fakta: FN:s klimattoppmöte

FN:s klimattoppmöten, COP, hålls på olika platser varje år. COP står för "Conference of the Parties" och syftar på parterna i FN:s klimatkonvention.

COP28 i hålls i Dubai i Förenade arabemiraten, 30 november till 12 december.

I Parisavtalet från 2015 enades de flesta av världens länder om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, och allra helst under 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid. Det ska främst ske genom minskade utsläpp av växthusgaser.

I samband med COP28 avslutas den första globala översynen ("global stocktake") av hur ländernas insatser och åtaganden ligger till i förhållande till Parisavtalets mål. Det är en avstämning kring hur det går i kampen mot klimatförändringarna och visar att de globala utsläppen inte ligger i linje med vad som krävs för att leva upp till Parisavtalet. Tvärtom fortsätter utsläppen att öka och fönstret för att lyckas med att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader stängs snabbt.

ANNONS