Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Höga krav på jobbet kan ge viktuppgång hos kvinnor, enligt en studie. Arkivbild.

Pressat jobb får kvinnor att gå upp i vikt

Höga krav på jobbet ökar kvinnors risk att gå upp i vikt, enligt en stor svensk studie. Särskilt om man tittar på en lite längre tidsperiod.

Kräver ditt arbete ett högt tempo? Är det psykiskt påfrestande? Förekommer det motstridiga krav?

Det är några av frågorna som kan ge en fingervisning om hur höga kraven är på ens arbetsplats. Nu visar en stor svensk studie att de höga kraven har ett samband med viktuppgång – men bara hos kvinnor.

- Det är helt klart så att krav på arbetet verkar spela roll för kvinnor och deras viktuppgång, säger Sofia Klingberg, som är forskare inom samhällsmedicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

- För männen spelar de höga kraven inte någon roll alls. Det är en tydlig, tydlig skillnad. Det ser helt olika ut för kvinnor och för män.

Utbildning påverkar inte

Rapporten, som är ett samarbete mellan forskare vid Göteborgs och Umeå universitet, baseras på uppgifter från drygt 3 800 personer i en stor befolkningsstudie i Västerbotten. Personerna har vid tre tillfällen under 20 års tid undersökts och fått svara på frågor.

Drygt hälften av kvinnorna som varit utsatta för höga krav på jobbet hade en stor viktuppgång under perioden. Deras viktökning var omkring 20 procent högre jämfört med kvinnor som haft låga krav på jobbet.

Skillnaden kvarstår även om man väger in faktorer som akademisk utbildning och olika livsstilsfaktorer.

- Vi har justerat för faktorer som skulle kunna inverka – som kostkvalitet, fysisk aktivitet, rökning och så vidare. Men de justeringarna påverkade inte sambanden nämnvärt, så det är inte troligt att de faktorerna förklarar det här sambandet.

Ansvar hemma

Vad skillnaderna mellan kvinnor och män beror på är också svårt att säga, enligt Sofia Klingberg. Men det kan finnas ett samband mellan krav på jobbet och att kvinnor också ofta tar ett större ansvar för hemmet.

- Det finns ju fortfarande skillnader mellan män och kvinnor i hur man upplever krav utanför arbetet. Men det är bara spekulationer, säger hon.

Sambandet mellan krav och vikt fanns bara bland kvinnorna i studien. Däremot finns en generell risk för ökad vikt bland både kvinnor och män som upplever att de har låg kontroll på jobbet.

Sammantaget hoppas Sofia Klingberg att forskningen ska kunna bidra till ny förståelse av exempelvis arbetsrelaterad stress.

- Det är relaterat till ohälsa på många olika nivåer, säger hon.

- Att ta bort höga krav kanske inte möjligt, vi kommer alltid att ha arbeten som ställer höga krav. Men människor måste få möjlighet att hantera kraven på olika sätt.