Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Polisen: Bra förslag om jakt på papperslösa

Polisen välkomnar förslagen som ska ge större möjligeter att jaga papperslösa på arbetsplatser, rätt att ta fingeravtryck och söka efter id-handlingar vid utlänningskontroller.

Han kan dock inte bedöma hur många fler utvisningar av personer som befinner sig illegalt i landet åtgärderna kan leda till.

De flesta av regeringens förslag har aviserats tidigare, men har nu utvecklats. Regeringen skickar i dagarna ut ett förslag på remiss som ska ge polisen rätt att kontrollera arbetsplatser utan konkret brottsmisstanke. Det ska räcka med att polisen bedömer att risken är stor för att papperslösa används som svart arbetskraft.

Regeringen vill också dubblera sanktionsavgifterna för arbetsgivare som utnyttjar papperslösa till nästan 90 000 kronor per person.

- Det ska svida i skinnet hos den arbetsgivare som utnyttjar dessa människor, säger Johansson.

Kräva fingeravtryck

Regeringen vill även utreda en rätt för polisen att i samband med kontroller kräva fingeravtryck och genomföra kroppsvisitationer i jakt på id-handlingar. I dag krävs brottsmisstanke.

- En del av de här åtgärderna känner man borde ha varit gjorda mycket tidigare, säger Johansson.

Polisen kommer dock inte heller i framtiden att få kontrollera id på vem som helst på gatan, enligt Johansson.

- Vi pratar inte om att polisen generellt sett ska få gå omkring och begära fingeravtryck på människor.

Bättre id-kort

Regeringen tänker sig inte heller omfattande insatser som det hårt kritiserade Reva 2013. Då utförde polisen id-kontroller i bland annat Stockholms tunnelbana i samband med biljettkontroll.

Migrationsverket bedömer att totalt 33 000 personer som får lagakraftvunnet utvisningsbeslut kommer att avvika de närmaste tre åren. De kan avvika genom att gå under jorden i Sverige eller lämna landet utan att meddela myndigheterna.

För att försvåra att gå under jorden ska även missbruk av svenska id-kort stävjas. Det handlar om att göra det svårare att använda andras id-kort, till exempel genom att införa biometriska data, och att stoppa förfalskningar.

Regeringen beslutade på torsdagen dessutom om en lagrådsremiss som ger polisen och Säpo tydligare befogenheter att besluta om tvångsåtgärder när utvisningar ska verkställas, till exempel handfängsel, husrannsakan eller kroppsvisitation.

Polisen välkomnar

Patrik Engström, chef för den nationella gränspolisen, säger till TT att han välkomnar initiativen.

- I stort sett är det här positiva förslag som vi tror kommer att öka polisens möjligheter att hitta personer som vistas illegalt i landet och öka polisens möjligheter att arbeta effektivt och rättssäkert.

Ett exempel är att få kontrollera arbetsplatser enbart utifrån branschriskanalyser. Det kan göra att färre tar risken att anställa människor som är illegalt i landet och därför också öka det frivilliga återvändandet, säger Engström.

Framtiden får visa om det också blir mer pengar men att polisen annars får prioritera just detta arbete, enligt Engström.

- Men vi tror att den här typen av kontroller kanske kommer att vara effektivare än vissa andra typer av kontroller som vi i dag är hänvisade till.