Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Justitieminister Morgan Johansson (S) säger att Sverige får en heltäckande lag om att partier och kandidater måste redovisa var de får sina intäkter ifrån.

Partier och kandidater måste redovisa bidrag

Regeringen vill skärpa kraven för alla i politiken att redovisa intäkterna öppet. Det innebär kraftigt ökade redovisningskrav för partier och kandidater i kommuner och landsting.

- Jag tror att det behöver göras en rätt stor informationsinsats, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Han förutspår att det kan bli en uppgift för Valmyndigheten och Kammarkollegiet under nästa år.

Förslagen i den proposition som regeringen lämnar till riksdagen är tänkta att börja gälla den 1 april nästa år. De är en påbyggnad av den lag om hur partierna på riksnivå ska redovisa bidrag och intäkter öppet som kom 2014.

- Nu får vi en heltäckande lag, säger Morgan Johansson.

Han bedömer att den kritik som Greco, en kommitté som arbetar mot korruption inom Europarådet, länge riktade mot Sverige nu ska vara undanröjd. Även för partier på lokal och regional nivå blir det förbjudet att ta emot anonyma bidrag.

Alla bidrag över cirka 2 200 kronor måste redovisas, oavsett om det är ett parti eller enskild kandidat som får dem.

Kommuner och landsting ska också redovisa partistöd de betalar ut på sina respektive webbplatser.