Få akademiker har fått tydliga besked om hur de ska sköta mejl och telefon under sin lediga tid. Arkivbild.

Otydligt om mejl och mobilkoll på semestern

Bara en av sju akademiker har fått tydliga riktlinjer från arbetsgivaren om hur de ska hantera mejl och mobil på semestern, enligt en ny enkät.

I en enkät som Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, låtit göra svarar bara en av sju akademiker att deras arbetsgivare har riklinjer för hur de som anställda borde svara på samtal och mejl som kommer under semester och annan ledig tid. Enligt facket borde alla veta vad som gäller.

- Problemet är att man kan uppfatta det som att man ska jobba jämnt. Vi ser att folk är osäkra på vad som förväntas och att de, rätt eller fel, tror att de ska vara tillgängliga dygnet runt. Och det håller inte, säger Göran Arrius.

Det normala utsuddat

I förbundet ser man frågan som en ren arbetsmiljöfråga och pekar på sjukskrivningarna för stress och utbrändhet som ökat.

- Vi skulle vilja att man kom överens om på arbetsplatserna om hur man förväntas jobba. Och att det togs upp till förhandling i kollektivavtalen. Om det normala tidigare var att arbeta 8-5 är det nu utsuddat, men det måste ändå vara så att vissa tider är undantagna. Ingen har glädje av att våra medlemmar blir sjuka, säger Göran Arrius, Saco.

- Det här är något som kommer mer och mer. Men det är sällan som man talar om det, och det behövs, säger Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet.

"Organisatoriskt problem"

Han menar att många arbetsplatser inte vant sig vid att ständigt vara nåbara och att de kan få förfrågningar dygnet runt och därför skulle behöva ordna med ett backup-system och ersättare, när folk är lediga.

- Det är ett organisatoriskt problem och något som kan förebyggas. De arbetsplatser där man arbetar efter joursystem har ju detta. Men andra har inte varit vana. Med en ordentlig jour och bevakning av uppgifter vet alla att då fungerar verksamheten och folk kan känna sig fria, säger han.

I undersökningen, som utfördes av Novus på uppdrag av Saco, deltog 1 047 personer under 65 år och med minst tre års universitetsstudier.