Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Torskfisket begränsas rejält i Östersjön nästa år. Men forskarna hade velat se en ännu kraftigare minskning, särskilt av fisket väster om Bornholm. Arkivbild.

Oro för torsken trots minskat fiske

Torskarna i Östersjön har blivit färre och mindre sedan i början av 2000-talet. Det kan finnas flera orsaker. Nu minskas fisket drastiskt – men forskarna ville skära ner fiskekvoterna ännu mer.

Man vet att torsken i Östersjön påverkas negativt av övergödning och syrebrist, men också av låg salthalt när inflödet från Västerhavet blir för litet. Från fiskarhåll nämns också sälarna som ett problem. Men en faktor som relativt lätt kan påverkas är givetvis fisket.

När EU:s ministerråd bestämde fångstkvoterna i Östersjön 2017, blev det en halvering av torskfisket i beståndet väster om Bornholm, och en minskning med 25 procent öster om Bornholm. I båda fallen hade EU-kommissionen föreslagit ministrarna att fisket borde minska ännu mer.

Sex gånger mera

Väster om Bornholm föreslog havsforskningsrådet Ices en mycket kraftig nedskärning, till bara 917 tons fiske 2017. EU-kommissionen fastnade för att rekommendera 1 588 ton, en minskning med 88 procent jämfört med i år. Men när ministrarna förhandlat färdigt blev kvoten 5 597 ton, vilket är sex gånger mer än forskarna ville se.

- Det västra beståndet är i väldigt dåligt skick. Det finns all anledning att vara orolig, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, med ansvar för fiskefrågor.

- Men vi nådde ändå en bra kompromiss. Nu får vi kritik från båda håll, konstaterar ministern.

Sveriges linje i förhandlingarna var att man skulle följa EU-kommissionens förslag. Men motståndet var starkt.

- Jag trodde faktiskt att man skulle landa på en ännu högre kvot, säger Magnus Eckeskog, havsansvarig på Greenpeace.

Oro för fiskestopp

Det är främst Tyskland och Danmark som motsatt sig en ännu kraftigare minskning. Där finns en oro för att yrkesfisket ska slås ut. Samma tankar finns hos svenska yrkesfiskare.

- Halva torskkvoten försvinner, så det blir ju väldigt knapert nu, säger Johan Linde med hemmahamn i Trelleborg.

90 procent av hans fångst är torsk, främst i Öresund. Han är dock lättad över att förslaget om en 88-procentig minskning inte blev verklighet.

- Då hade det i stort sett varit fiskestopp, påpekar Linde.

Torskfisket i Östersjön har ibland tillåtits öka, trots den oro som länge funnits.

- Ibland har forskarna tyckt att man kunde göra så. Ibland har det varit beslut i ministerrådet som inte följt Ices rådgivning. Men under de senaste tio åren har besluten brukat följa råden bättre, säger Håkan Carlstrand, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Fritidsfisket också

Nu ingår också en begränsning av fritidsfisket av torsk i Östersjön väster om Bornholm. Ingen fritidsfiskare får ta upp mer än fem torskar på ett dygn.

- Det är nödvändigt, eftersom fritidsfisket är omfattande, säger Sven-Erik Bucht.

Samtidigt som torskkvoterna skärs ner tillåts ökat fiske av flera andra arter i Östersjön. Bland dem finns sill och skarpsill, som redan fiskas betydligt mer än torsken.