Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utredare Sigurd Heuman och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) under presskonferensen på Rosenbad.

Operatörer blir skyldiga lagra data

Operatörerna ska vara skyldiga att lagra datauppgifter men i mer begränsad omfattning än tidigare, enligt regeringens utredare. De nya förslagen kommer sannolikt att försämra polisens möjligheter att förhindra och utreda brott, enligt utredaren själv.

Operatörernas tidigare skyldighet att lagra elektroniska datauppgifter försvann när EU-domstolen förra året förklarade att den svenska lagstiftningen inte var förenlig med EU-rätt.

Enligt regeringen behövs det dock en fortsatt datalagring för brottsbekämpningen. Utredaren Sigurd Heuman har därför haft i uppgift att föreslå lagändringar som ska möjliggöra detta.

Han kommer fram till att det finns utrymme för fortsatt lagringskyldighet, men att den måste vara mer begränsad. Villkoren för att få ut uppgifterna skärps också. I stället för den tidigare generella och odifferentierade lagringskyldigheten begränsas den nu till att omfatta endast de uppgifter som är strängt nödvändiga för att bekämpa grov brottslighet.

Minskat integritetsintrång

Förändringen minskar integritetsintrånget för abonnenterna, enligt utredaren.

- Men man måste nog säga att det även påverkar brottsbekämpningen, säger Sigurd Heuman och menar då i negativt avseende.

Samtidigt slår utredaren fast att abonnentuppgifter inte omfattas av lagändringarna. Vissa operatörer har efter EU-domen vägrat att även lämna ut sådana uppgifter, det vill säga vem som står bakom en ip-adress. Detta har försvårat polisens arbete för att bekämpa barnpornografibrott.

- Det måste vara möjligt att spåra en användare bakom en ip-adress, säger Heuman.

Lagförslag i vår

De uppgifterna får polisen begära ut själv. Men de övriga datauppgifterna måste åklagare besluta om.

Det nya lagförslaget gäller inte fast telefoni eller Skype.

Justitieminister Morgan Johansson slog fast på presskonferensen att datalagring är nödvändig.

- Det finns mängder av exempel på brott som inte klarats upp utan trafikuppgifter, förklarade han och gav flera exempel: morden på Vårväderstorget i Göteborg, helikopterrånet och inte minst terroristbrottet på Drottninggatan i Stockholm.

Förslagen ska nu ut på remiss och Morgan Johansson hoppas kunna lägga en proposition under våren.