Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Oförändrad asylprognos

Migrationsverket står fast vid prognosen att cirka 35 000 personer kommer att söka asyl i Sverige i år. Ett alltmer svårgenomträngligt Europa och skärpta gränskontroller och lagar är orsaken till dämpningen.

Prognosen pekar visserligen fortfarande på något fler i år jämfört med de som faktiskt sökte asyl förra året. Men Migrationsverket konstaterar att antalet asylsökande i Sverige sedan våren 2016 stabiliserats på cirka 1 700 till 2 500 per månad, de lägsta siffrorna sedan 2012.

"Det är framförallt ett mer svårgenomträngligt Europa, överenskommelsen mellan EU och Turkiet, gräns- och id-kontroller och den tillfälliga lagen som lett till denna utveckling", konstaterar myndigheten.

Hittills under våren har antalet asylsökande som kommit till Sverige legat på mellan 400 och 500 personer i veckan.

Stort spann

Myndigheten räknar med att prognosen från februari över hur många som kommer att söka asyl i Sverige är oförändrad. Då antogs 34 700 asylsökande komma i år, vilket kan jämföras med närmare 29 000 som sökte asyl 2016. Antalet ensamkommande asylsökande barn beräknas nu uppgå till 2 400 under 2017 och 2 900 under 2018.

Planeringsantagandet är 34 700 personer men spannet ligger mellan 22 000 till 45 000 personer. "En fortsatt restriktiv migrationspolitik i EU och utökade gränsrestriktioner har gjort att en utveckling med färre asylsökande under återstoden av året är mer sannolik än tidigare", konstaterar Migrationsverket. Men det högre scenariot från februariprognosen, 45 000 personer, kan dock inte avskrivas, enligt myndigheten.

Stramare politik

Prognosen för 2018 är 25 000 till 65 000 asylsökande med ett planeringsantagande på 35 000 personer.

Den tillfälliga åtstramningen av asylpolitiken är tänkt att gälla fram till sommaren 2019. I den senaste prognosen uppgav Migrationsverket att man i kommande prognoser närmare ska ta upp effekterna av den tillfälliga lagen. Man uppgav också att målet är att alla som sökte asyl under 2015 och 2016 ska få beslut i år.

Migrationsverket räknade i februari dessutom med att avgöra 93 600 anhörigärenden 2017 vilket är en toppnotering.

Migrationsverket bedömde även att få in 32 700 nya återvändandeärenden i år och 37 800 nästa år. Det är ärenden där den sökande fått ett lagakraftvunnet avslagsbeslut på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Av de återvändandeärenden som avgörs i år och nästa år bedömdes 8 300 personer respektive 12 400 avvika.