En frisk biodling. Arkivbild.
En frisk biodling. Arkivbild.

Nytt utbrott av bisjukdom

ANNONS

Förra året spreds den mycket smittsamma sjukdomen yngelröta i Enköping. Nu har två bigårdar drabbats och länsstyrelsens bitillsynsman är i området för att kontrollera om smittan har spridits ytterligare, rapporterar SVT Nyheter Uppsala.

Odlare uppmanas att vara extra uppmärksamma. Om en kupa eller ett bisamhälle smittas råder flyttförbud och odlaren blir tvungen att ta bort samhället.

- Reglerna säger att smittade samhällen med symptom ska brännas upp och det är väl befogat, för om man får in den här sjukdomen och inte sanerar på ett tidigt stadium så kan den vara mycket svår att bli av med, säger Ingemar Fries, professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

ANNONS

Bidöden hotar inte odlade bin

Yngelrötan sprids inte till människor och den är ovanlig även hos bin tack vare de strikta bestämmelserna om hur smittade samhällen ska behandlas. Det är vanligare att bin drabbas av varroakvalster, men trots sjukdomarna som hotar honungsbina så klarar de sig bra, enligt Ingemar Fries.

- Vi har betydande förluster av bisamhällen över vintrarna, men det är inget nytt. Det är möjligt att det är en mycket marginell ökning av dödligheten på bisamhällen de sista två decennierna, men då har också en väldigt allvarlig komplikation tillstött när vi fick varroakvalster år 1991.

Humlor har det värre…

Humlor och solitära bin, alltså bin som lever själva, minskar däremot både i antal individer och i antal arter. Det beror med stor sannolikhet på att människans landskapsanvändning har förändrats med färre betesdjur och det är allvarligt, enligt Ingemar Fries.

- Man måste se det ekologiska systemet som ett sorts samspel där det är helheten som är viktig. Att utarma delar av helheten är ett hot mot hela det ekologiska systemet. Även vi människor är beroende av att helheten fungerar och pollinerande insekter spelar en mycket viktig roll, säger han.

ANNONS
TT

Fakta: Amerikansk yngelröta

Amerikansk yngelröta är en smittsam bisjukdom som förekommer på de flesta platser i världen där det förekommer biodling.

Sjukdomen orsakas av en sporbildande bakterie som bilarverna får i sig med födan.

Det kan finnas över två miljarder sporer i en enda död larv.

Sporerna är mycket motståndskraftiga mot uttorkning, värme, kyla och annan påverkan och kan vara livskraftiga under flera decennier.

Sjukdomen är inte skadlig för människor.

Biodlare som misstänker att deras bin har amerikansk yngelröta är skyldiga att anmäla detta till en bitillsynsman eller till länsstyrelsen.

ANNONS