Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll tar emot delbetänkande "Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn" av Lars Arrhenius, som är en av utredarna.

Nyanländas föräldrapeng begränsas

Föräldrar som kommer till Sverige med barn kommer att få kraftigt begränsade föräldrapenningsdagar. För dem med barn mellan 1-2 år kommer antalet dagar att halveras.

I dag får föräldrar som kommer till Sverige lika många föräldradagar som om barnet vore nyfött. Föräldrar med till exempel en treåring har alltså rätt till 480 dagar. Dessa begränsas nu – för tanken är att dagarna ska tas ut när barnen är små.

- Den överkompensation som kommit utrikes födda kvinnor till del försvinner. Det innebär att kvinnorna snabbare kan komma i kontakt med etablering och den svenska arbetsmarknaden. För barnen innebär det en snabbare tillgång till förskolan, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Motsvarar genomsnittet

Om ett barn blir bosatt här i åldern 1-2 år ska föräldrapenning ges i högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna, om barnet är 2-4 år gäller 100 dagar. Dagarna motsvarar det genomsnittliga antalet dagar som föräldrar tar ut efter det att barnet har fyllt ett respektive två år.

Förslagen är en del av regeringens migrationsöverenskommelse med Alliansen från i fjol.

Utredaren Lars Arrhenius säger att förslaget gynnar barn som kommer till Sverige.

- Genom det här förslaget ges barnen möjlighet till ledighet med sina föräldrar i samma utsträckning som andra barn. Man får också möjlighet att komma ut i förskolan, vilket innebär något positivt för barnet.

Ska omfatta fler

Förslaget omfattar de som blir bosatta i Sverige från och med den 1 juli 2017. Men Annika Strandhäll flaggar för att begränsningarna även ska gälla de som kommit tidigare.

- Det är av oerhört stor vikt att hela den grupp nyanlända som kom till Sverige hösten 2015 också kommer att omfattas av det här förslaget. Vi kommer från regeringen att remittera ett förslag om övergångbestämmelser som gör det möjligt att även den gruppen omfattas.

I utredningen står också att det är "rimligt att överväga" en generell tvåårsgräns som skulle gälla för alla försäkrade, i stället för särregler. Men utredningen lägger inte fram detta som ett förslag eftersom direktiven handlade om föräldrar som kommer till Sverige med barn.

Förslagen är ett delbetänkande i utredningen om en modernare föräldraförsäkring som tillsattes i februari.