Ordningsvakter på Järvaveckan härförleden. Arkivbild.
Ordningsvakter på Järvaveckan härförleden. Arkivbild. Bild: Claudio Bresciani/TT

Nya regler för ordningsvakter

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en ny lag om ordningsvakter. Lagen ger ordningsvakter utökade befogenheter, till exempel att få transportera vissa omhändertagna personer och förstöra beslagtagen alkohol om värdet är ringa.

Ordningsvakter ska även användas för att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt bidra till trygghet. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2024.

Polisen utbildar och utövar tillsyn över ordningsvakter, som har begränsade polisiära befogenheter. De får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande och även använda nödvändigt våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt.