Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Polisens tekniker undersöker platsen för en skottlossning i Malmö tidigare i år. Material som samlas in vid brottsplatsundersökningar skickas in till Nationellt forensiskt centrum för analys.

Ny brottskaraktär sätter press på forensiker

Undersökningarna hos Nationellt forensiskt centrum blir bara fler – så även i år enligt prognosen. Men det är inte bara att antalet ärenden ökar som påverkar arbetsbelastningen. Fler skott per skjutning och en ovilja att vittna är exempel på sådant som gör fallen mer omfattande.

Ett brott begås någonstans i Sverige, och polisens tekniker undersöker grundligt brottsplatsen. Misstänkt material som hittas skickas därefter in till Nationellt forensiskt centrum, NFC, som gör analyser som förhoppningsvis ska kunna stärka beskrivningen kring vad som egentligen hänt på platsen och vem som är skyldig.

De senaste åren den här typen av polisiära ärenden som har kommit in till NFC bara ökat, från drygt 75 000 år 2014 till 83 100 förra året. I år var de nära 49 000 stycken i slutet av juli. Även sett till samtliga ärenden som NFC hanterar ser arbetsbelastningen ut att öka i år, till nära 83 000 ärenden till och med oktober, jämfört med drygt 72 500 2016.

"För små"

En del av ökningen kan förklaras av att fler enheter på NFC räknas in i statistiken i år. Men även när man bortser från detta står det klart att det blivit mer att göra. Det innebär en tung situation för verksamheten, enligt chefen Lena Klasén.

- Vi har getts möjlighet att växa, och är mer än 100 personer fler nu än för tre år sedan. Men även om vi har mer resurser är vi fortfarande för små, och det beror på att brottsutvecklingen i Sverige har tagit fart, säger hon.

Men det är inte bara att ärendena blir fler som påverkar. De innehåller ofta också mer material än tidigare. Vid skjutningar är det exempelvis mer vanligt i dag att man skjuter flera, inte "bara" ett, skott. Det innebär fler kulor och tomhylsor att analysera. Att det i vissa fall finns en ovilja att vittna påverkar också.

- Då ökar kraven på teknisk och forensisk bevisning istället. Man behöver mer underlag och analyser som stärker den hypotes man har om vem som kan vara gärningsmannen och vilket händelseförloppet varit, säger Lena Klasén.

Åklagare missnöjda

I våras rapporterade Sveriges Radios Kaliber om en enkät bland drygt 470 åklagare, där sju av tio svarade att de var missnöjda med NFC:s handläggningstider. Analyser som dröjer gör att misstänkta gärningsmän kan gå fria.

I år ser väntetiderna ut att minska på flera av NFC:s områden, men det inte tillräckligt, enligt Lena Klasén.

- Dessvärre har vi inte kommit dit vi önskat med handläggningstiderna. Slusats: vi är för små.