Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En arkitekturmodell av Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm, som förslaget såg ut i juni 2016.

Nobelcenter stoppas av domstol

Bygget av det kontroversiella Nobelcentret på Blasieholmen stoppas. Oersättliga kulturhistoriska värden skulle gå förlorade, konstaterar Mark- och miljödomstolen. Beslutet kritiseras dock av Socialdemokraterna som hävdar att det är fattat på "svaga grunder".

Planerna på att bygga ett 32 meter högt och 65 meter brett hus på Blasieholmen stoppas. Detta efter att Mark- och miljödomstolen i Stockholm upphäver länsstyrelsens beslut att godkänna detaljplanen för Nobelcenter, eftersom bygget riskerar att orsaka "påtaglig skada på riksintresset för kultur- och miljövården på Blasieholmen".

Socialdemokraterna, som tillsammans med Moderaterna varit drivande bakom projektet, är besvikna.

"Svaga grunder"

"Vi har tyvärr vant oss vid att Mark- och miljödomstolen på svaga grunder tagit detta beslut. Vi kommer att överklaga och räknar med att både få prövningstillstånd och ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen som både tar hänsyn till stadens möjligheter att utvecklas och som respekterar gällande riksintressen", säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Vad han menar med "svaga grunder" preciserar han dock inte.

I hanteringen av ärendet har Mark- och miljödomstolen även lyssnat med Riksantikvarieämbetet och enligt denna expertmyndighet bedöms planen sammantaget innebära att det "historiska sammanhang" som för närvarande finns på Blasieholmen "utraderas" i och med bygget.

"Vulgär låda"

Bygget skulle bland annat innebära att det gamla Tullhuset på Blasieholmen måste rivas. Huset, som stod klart 1876, ses som ett minnesmärke över den begynnande industrialismen i Sverige. Därutöver finns även ett par äldre hamnmagasin.

Björn Tarras-Wahlberg, som leder motståndet mot bygget, har tidigare kallat "jättebyggnaden" för en "vulgär låda".

I beslutet kritiserar Mark- och miljödomstolen även den busstrafik som skulle bli en följd av bygget.