Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nobbade köar för hjälp

OHÄLSA: Trycket ökar hos Antidiskrimineringsbyrån i Göteborg. En ny kategori knackar på dörren: sjuka och arbetslösa som nekats ersättning. Och kön växer.
GP har i en rad artiklar skildrat hur Försäkringskassan i Västra Götaland allt oftare säger nej till sjukpenning - trots läkarintyg. Antidiskrimineringsbyråns syfte är i första hand att erbjuda gratis juridisk hjälp till människor som utsätts för diskriminering på grund av etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning eller funktionshinder.
Byrån finns på elva platser i landet och finansieras av Integrationsverket och i Göteborg även av Mångkulturella folkhögskolan i Angered. Majoriteten av besökarna har av tradition dominerats av utlandsfödda svenskar. Men nu har också Sverigefödda börjat söka sig till byrån och utgör i dag en tredjedel av besökarna. Och på dagordningen står överklagan av nekad sjukpenning, a-kassa eller bidrag från det sociala - något som i debatten ibland kallas för strukturell diskriminering.
- Runt 40 procent av våra ärenden handlar om nekad ersättning. Det är dubbelt så många som förra sommaren och har ökat enormt och vi nekar ingen hjälp, säger Jan Åberg vid byrån.
Besökare från alla samhällsskikt
Jan Åberg är en av tre personer vid byrån men bakom sig har gruppen ett nät av jurister i Göteborg som tolkar lagar och regler. Varje dag ringer mellan fem och tio nya personer för att be om hjälp. Två personer svarar på samtal och en tredje tar emot besök, inte sällan av personer i akut kris.
- Vi möter människor vars hela existens står på spel och som kämpar för sin tillvaro. Ofta har de bollats mellan olika instanser och plötsligt en dag står de där utan pengar när räkningarna ska betalas, säger Åbergs kollega Zoe.
Det handlar om att bistå med att överklaga inte bara försäkringskassans beslut, utan även nekad a-kassa och nekat socialbidrag. Alla samhällsskikt är representerade bland besökarna, alltifrån professorer och docenter till ingenjörer och vårdbiträden. I gruppen finns exempelvis personer som förtidspensionerats mot sin vilja och personer som vill bli förtidspensionerade - det som i dag kallas sjukersättning.
Absurda bedömningar
- Försäkringsläkarnas bedömningar känns absurda i sådana fall och kan man inte skriftligen själv bemöta bedömningarna så har man inte en chans i länsrätten, säger Zoe.
Både hon och Jan Åberg efterlyser en högre kompetens hos handläggare vid samtliga instanser.
- För tio år sedan prövades människor utifrån sina individuella förutsättningar. I dag är det normen som styr och en socialarbetare har blivit en kamrer som ska hålla budgeten i stället för att hjälpa människor på fötter, medkänslan och förståelsen som fanns förut finns inte längre, säger Jan Åberg.
Och när det det gäller kontakter med Försäkringkassan är rådet att aldrig ensam träffa sin handläggare. Att alltid kräva att handläggaren protokollför samtalet och att du godkänner dokumentet med din namnteckning i efterhand.
- Det kan låta som om vi är paranoida men efter alla tvister vi har sett är det ett av våra viktigaste råd, säger Zoe.
Träffa försäkringsläkaren öga mot öga
Ett annat sätt är att dokumentera samtalen med sin handläggare på band.
- Det är helt lagligt vilket inte många som kommer hit känner till, säger Jan Åberg.
Du har också rätt att begära att få träffa försäkringskassans läkare öga mot öga. Läkaren kan visserligen säga nej men du har rätt att begära ett möte. En rättighet som inte fanns tidigare.
Men det är inte alla antidiskrimineringsbyråer i landet som kan bistå personer som nekats ersättning från försäkringskassan, a-kassa och sociala.
- Vi har bara 1,5 tjänster och drunknar redan i de ärenden vi har, säger Kristin Larsson i Malmö.
Antidiskrimineringsbyrån vid Sios, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, försöker slussa så många som möjligt vidare till andra instanser som exempelvis kommunens medborgarkontor.
- Vi har många som vänder sig till oss men egentligen är inte detta vår fråga, säger Christian Olofsson, jurist vid Sios i Stockholm.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.