Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Justitieminister Morgan Johansson (S) har inte släppt tanken på att kriminalisera sexköp som svenskar gör i andra länder. Arkivbild.

Nej till att straffa sexköp utomlands

Regeringen vill att svenskar som köper sex av vuxna utomlands ska kunna straffas. Men regeringens egen utredning avråder från en sådan lagändring – och även Advokatsamfundet ser problem med förslaget.

För att kunna straffa svenskar som köper sex av prostituerade i andra länder krävs ett undantag i principen om dubbel straffbarhet. Principen innebär att en handling ska vara ett brott både i Sverige och i det land där handlingen utförs.

- Man kan göra undantag från den principen, men hittills har det krävts mycket starka skäl, säger utredaren, chefsrådman Nils Cederstierna.

Han medger att det finns skäl för att kriminalisera sexköp utomlands, till exempel skulle det kunna innebära ett sätt att lyfta fram den svenska sexköpslagen som ett föredöme och få andra länder att anamma det svenska synsättet. Men utredningen anser inte att skälen är tillräckligt tunga.

Fåtal länder

Cederstierna pekar på att det i dag bara är ett fåtal länder som har kriminaliserat sexköp mellan vuxna, som Norge, Island, Nordirland och Frankrike. Utredningen anser att det behövs fler länder med liknande rättssystem som Sverige för att det ska vara motiverat att införa ett nytt undantag från principen om den dubbla straffbarheten.

En risk är annars, enligt Cederstierna, att andra länder också ser lättare på att införa egna undantag för brottstyper på andra områden.

- Bakom principen om krav på dubbel straffbarhet ligger ju ett intresse att man internationellt sett ska kunna ha viss respekt för varandras rättsordningar, säger Cederstierna.

Det finns i dag flera undantag från principen om dubbel straffbarhet, till exempel köp av sexuell handling av barn, vissa barnpornografibrott, människohandel, äktenskapstvång och könsstympning. Cederstierna påpekar att det i dessa fall finns en bred internationell samsyn om att sådana handlingar ska bestraffas oavsett var de begås.

Ej gett upp

Utredningen pekar också på att det kan vara svårt att bevisa att en svensk köpt sex i ett annat land, där det är tillåtet.

- Det kan variera från stat till stat i vilken utsträckning den lokala polisen skulle vilja vara behjälplig svenska myndigheter att lagföra det, säger Cederstierna.

Även en tidigare utredning har avrått från att kriminalisera sexköp utomlands, men justitieminister Morgan Johansson (S) har inte släppt tanken. "Enligt regeringen är köp av sexuella tjänster oacceptabla också om de sker utomlands", uppger han i en skriftlig kommentar.

Regeringen kommer dock att vänta med att sätta ned foten i frågan tills utredningens förslag har remissbehandlats.

En av remissinstanserna är Advokatsamfundet. Generalsekreteraren Anne Ramberg behöver ta del av utredningen ordentligt, men hon har, precis som utredaren, synpunkter på ett eventuellt undantag från den dubbla straffbarheten.

- Det kan man av principiella skäl ansluta sig till därför att det är väldigt problematiskt när man gör avkall på den, säger hon.