Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mynten på kabinettet sorteras efter geografiskt präglingsområde, kronologisk präglingstid och myntherrar. Bild från polisens förundersökningsprotokoll.
Mynten på kabinettet sorteras efter geografiskt präglingsområde, kronologisk präglingstid och myntherrar. Bild från polisens förundersökningsprotokoll. Bild: Polisen

Mynt för miljoner försvann – åtalad frias

Hovrätten friar den man som anklagats för att ha sålt mynt från Kungliga myntkabinettet på auktioner för miljontals kronor.
Samtliga påstådda gärningar är preskriberade, konstaterar domstolen.
Huruvida de sålda mynten kom från museet är fortfarande oklart.

Den i dag 47-årige mannen har stått åtalad för sex fall av grovt häleri. Enligt åklagaren hade mannen fri tillgång till valven och dess föremål och han har vid olika tillfällen sålt mynt från museets samlingar till ett värde av omkring 3,7 miljoner kronor.

Mannen har hela tiden nekat till brott och sagt att mynten kommer från arv eller att han köpt dem från andra myntsamlare. Och även om det skulle röra sig om mynt från kabinettet skulle brotten vara preskriberade då de införskaffats före december 2008, vilket är mer än tio år före åtalet, som är preskriptionstiden för grovt häleri.

När Stockholms tingsrätt i februari 2020 dömde i fallet gick de på mannens linje. Nu när Svea hovrätt kommer med sin dom görs samma bedömning:

Inte bevisat

"Hovrätten har, i likhet med tingsrätten, funnit att preskriptionstiden i detta fall ska räknas från den första handling som utgör ett fullbordat häleri samt att senare åtgärder med mynten inte inverkar på preskriptionstiden", skriver Svea hovrätt i ett pressmeddelande, och fortsätter:

"Då åklagaren inte förmått bevisa att en sådan första hälerihandling inträffat i december 2008 eller senare har den tilltalades invändning om preskription inte motbevisats. Detta gäller genomgående avseende samtliga påstådda gärningar, alldeles oavsett om mannen faktiskt har befattat sig med myntet i fråga."

Domstolen har alltså inte prövat åklagarens påståenden om att mynten kommer från museet, utan stannar vid att konstatera att preskriptionstiden löpt ut.

Chef dömdes

Svea hovrätts dom baserar sig bland annat på ett rättsfall från Högsta domstolen (HD) om preskription vid häleri från 1984. Åklagare Jens Nilsson, som lett förundersökningen kring myntstölden, anser att det skulle kunna vara aktuellt med en överklagan till HD.

– Jag tycker det kan vara dags igen, det är ändå 38 år sedan den här domen kom. Jag ska ta upp saken med dem som bestämmer i den frågan, säger Nilsson.

De saknade föremål som 47-åringen åtalades för är bara en bråkdel av vad som enligt museet fattas i samlingarna. Enligt en inventering som gjorts saknas omkring 1 500 föremål, till största delen mynt, till ett värde av 25 miljoner kronor.

Inventeringen inleddes sedan misstankar 2013 uppstod mot en annan anställd, en tidigare chef på Kungliga myntkabinettet, om att han stulit från sin arbetsplats. Han dömdes senare för stölder av omkring 35 föremål från samlingarna till ett värde av omkring 1,2 miljoner kronor.

Fakta: Preskription

Ett brott är preskriberat när en viss tid har gått och rätten att åtala därför gått förlorad.

Det finns olika preskriptionstider för olika brott – ju allvarligare brott desto längre. De allra allvarligaste brotten, som mord, preskriberas aldrig.

För grovt häleri är preskriptionstiden tio år.

Källor: Åklagarmyndigheten, Svea hovrätt

Fakta: Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet

Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet är ett svenskt museum för ekonomisk historia.

Museet ingår i myndigheten Statens historiska museer, och har verksamhet inom svensk penning- och finanshistoria samt medaljkonst.

Samlingarna omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål kopplade till numismatik eller finanshistoria.

Museet som är ett av de äldsta i Sverige hette tidigare endast Kungliga myntkabinettet, men bytte namn under 2020, i samband med att museet flyttade till samma lokaler som Historiska museet på Narvavägen i Stockholm. Museet låg tidigare på Slottsbacken i Gamla stan i Stockholm.

Källa: Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet