Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Säkerhetsskyddet hos både offentliga och privata aktörer inom energiförsörjning behöver förstärkas. Arkivbild.

Myndighet larmar: Svenska tekniker måltavlor

Svensk infrastruktur kartläggs av Ryssland och syftet kan vara sabotage eller att lamslå viktiga samhällsfunktioner. Nu varnar en tung myndighet för att svenska tekniker är viktiga strategiska mål.

- Många som jobbar på svenska energibolag ser på sig själva som tekniker. Men i det nya säkerhetspolitiska läget ser andra aktörer dessa personer som strategiska måltavlor, säger Mikael Toll, chef för trygg energiförsörjning på Energimyndigheten.

I praktiken innebär det att främmande makt – via dessa personer, exempelvis anställda på energibolag – försöker kartlägga känslig verksamhet inom energisektorn.

- Det är resursstarka aktörer som är beredda att göra ganska mycket för att få reda på det de vill, säger Toll.

Säkerhetstänkandet måste öka

Avsikten med kartläggningen är ta reda på hur energisystemen fungerar och var svagheterna finns och kan ytterst syfta till att förbereda för sabotage eller att lamslå viktiga samhällsfunktioner. Som exempel nämner Toll att ett utslaget fjärrvärmenät under en kall vinter snabbt skulle lamslå en svensk stad.

Men insikten i de svenska energibolagen om hotbilden är just nu bristfällig, enligt Toll. I klartext innebär det att säkerhetstänkandet hos svenska energibolag behöver skärpas.

- Anställda, företag och energibranschen som helhet behöver anpassa beteenden och förhållningssätt i anslutning till arbetet för att få upp säkerhetstänkandet, säger Mikael Toll, och han tillägger:

- Energisystemen utvecklas ganska snabbt just nu och det är viktigt att inte skapa nya sårbarheter. Smarta elnät är exempelvis inte så smarta om de inte samtidigt är robusta.

Nya hotbilden ska mötas av myndigheter

Frågans aktualitet har ökat efter försvarsberedningens decemberrapport om civilt försvar. Där lyfts just trygg energiförsörjning upp som en viktig aspekt av totalförsvaret.

I rapporten skriver beredningen bland annat att "Planering och förberedelser för ett anfall mot Sverige pågår redan i dag" och "ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas".

- Energimyndigheten höjer nu ambitionsnivån tillsammans med andra för ökad robusthet och utvecklade krisberedskapsåtgärder inom energiförsörjningen som en del av ett nytt effektivt civilt försvar i ljuset av den försämrade säkerhetspolitiska hotbilden, säger Toll.

Hotbilden mot svensk infrastruktur har tidigare beskrivits av Säkerhetspolisen, Säpo. I årsboken för 2015 skriver myndigheten:

”Säkerhetspolisen har kunskap om att Ryssland arbetar med kartläggning av både civil och militär infrastruktur (…). Motverkan av detta är en av Säkerhetspolisens viktigaste uppgifter.”

Kartläggningen kan utföras genom utländsk underrättelsepersonal eller av ”illojala anställda” som lämnar känslig information till den utländska underrättelsetjänsten. Det kan också ske via elektroniska angrepp.

- Det är i dessa sammanhang som anställda i den svenska energisektorn kan vara utsatta för spionage, säger Mikael Toll.