Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

I Göteborg håller alliansen ihop. Här syns Elisabet Lann (KD), Helene Odenjung (L), Naod Habtemichael (C) och Axel Josefson (M) på en gemensam presskonferens inför budgeten. Bild: Mia Höglund

Mycket står på spel när Moderaterna samlas till stämma

Alliansen är historia och när Moderaterna samlas i Västerås kan partiet för första gången på 15 år koncentrera sig på att forma sin egen politik. I Göteborg ser det annorlunda ut. Här är det viktigaste fokuset att visa att man tillsammans med alliansen kan styra staden.
Inför partiets stämma som inleds på torsdagen försöker GP hitta svar på frågan vart Moderaterna är på väg – på riksplanet och lokalt.

Den 1 april presenterade Moderatledaren Ulf Kristersson en ny värvning: Alice Teodorescu som lämnade jobbet som GP:s politiska redaktör för att tillsammans med den avgående Europaparlamentarikern Christofer Fjellner leda partiets idéarbete. Uppdraget: spåna fram partiets nya riktning utan att behöva ta hänsyn till sina liberala forna alliansvänner.

"Det var länge sedan det fanns ett så stort behov av att stanna upp och formulera en välgrundad idé om hur dagens och morgondagens samhälle ska utvecklas och hur en moderat politik för frihet, ansvar, jämlikhet och trygghet behöver se ut", skrev Ulf Kristersson om saken på sin Instagram.

Ett par dagar senare ströks "nya" ur partinamnet. Moderaterna blev åter Moderaterna.

I Västerås ska nästa steg tas. För första gången på 15 år har Moderaterna möjligheten att formulera sin egen politik, utan att ta hänsyn till andra partier, konstaterar partisekreteraren Gunnar Strömmer.

– Det är klart att det är en ganska gynnsam utgångspunkt för vår idéutveckling och politikutveckling.

Slipper allianskedjorna

MUF:s ordförande Benjamin Dousa sitter med i gruppen som ska ta fram partiets nya riktning. Han är förvånad över hur väl gruppen har kunnat enas, trots att medlemmarna är allt från libertarianer till konservativa.

Vad har ni kommit fram till?

– Utan att föregå exakt vad som står handlar det om värderingar kring egen försörjning, att man ska kvalificera sig in till välfärdssystemet. Man ska anstränga sig.

Hur starkt behov har ni av att profilera er politik efter åren i alliansen?

– Jag tycker att det är ganska skönt att man är av med de gamla allianskedjorna, där vi inte tydligt kunde gå till val på vår egen migrations- och integrationspolitik till exempel. Man har också tvingats ta fram politik på en del nya områden, där man kanske har förlitat sig lite mycket på andra.

På vilket sätt har ni hållits tillbaka av ”allianskedjorna”?

– För att ta ett konkret exempel, gymnasieamnestin, som kom väldigt olägligt innan valet. Det var uppenbart att det var Moderaterna som tog störst skada av det. Väljarna blev oroliga: om Ulf blir statsminister kommer vi få Annie Lööfs eller Ulf Kristerssons migrationspolitik?

Moderaternas identitet

Inför stämman har flera moderatpolitiker lämnat in motioner om att utreda ett förbud mot slöja i förskolan och grundskolan. Ungdomsförbundet vill se ett system där försörjningsstöd inte betalas ut i pengar, utan i checkar som kan växlas in mot mat, hyra och kläder – "så att skattebetalarnas pengar inte går till annat än vad som avses". Andra motioner handlar om förbud mot böneutrop och generösare öppettider på Systembolaget.

Politiska bedömare har tolkat det som att Moderaterna letar efter sin nya identitet längre högerut och i en mer konservativ riktning än tidigare.

Benjamin Dousa tycker inte att stämmohandlingarna pekar i någon speciell riktning. Men han vill att det ska bli tydligare att Moderaterna är ett parti för människor som arbetar.

–Jag tycker att man kan vara ännu tydligare, att om man kommer till Sverige och har som affärsidé att permanent leva på andras bekostnad, ja, då ska man inte rösta på Moderaterna.

"Väldigt tydlig konflikt internt"

Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

– Det är en väldigt tydlig konflikt internt i Moderaterna mellan den mer liberala kosmopolitiska falangen, Stockholmsmoderaterna, och Skånefalangen som är mer konservativ, säger han.

"Det står mycket makt på spel, beroende på hur det här politiska landskapet kommer att se ut kan vissa partier vara dömda till opposition, eller dömda till att sitta i regeringen jämt," säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Tidigare när fokus i svensk politik låg mer på fördelningspolitik och skatter och högern var mer enad gick det att hålla ihop M som "liberalkonservativt". Men nu finns det fler sätt att vara höger på och det har blivit svårare att hitta en politisk linje som hela M kan sluta upp bakom, enligt Henrik Ekengren Oscarsson.

– Nu har vi plötsligt en kulturell dimension som på ganska kort tid blivit viktig. Och det syns ju extremt tydligt på högersidan i politiken just nu. Det öppnar upp stora motsättningar mellan liberalt och konservativt.

Henrik Ekengren Oscarsson säger att splittringen handlar mycket om migrationspolitik, trygghet, brottsbekämpning och synen på SD. Det har också blivit en vattendelare hur man känner inför C och L.

När partiet utvecklar ny politik på stämman i Västerås kan en del svar på de här frågorna ges.

Henrik Ekengren Oscarsson berättar att de gjorde en undersökning med hjälp av SOM-institutet förra hösten som visar att Moderaternas kärnväljare i första hand ser sig som liberaler, i andra hand konservativa och i tredje hand nationalister. Det blir en balans att staka ut en tydlig riktning utan att förlora väljare på endera liberala eller konservativa kanten.

Han säger att Moderaternas vägval mellan konservativt och liberalt, eller båda, kan avgöra spelplanen och vilka typer av block och regeringar som bildas för decennier framåt.

– Mycket står på spel just nu. Det handlar om kampen om hur det politiska landskapet ska se ut. Det är väldigt, väldigt spännande, och dramatiskt att följa detta.

Ge och ta

Medan tiden efter valet innebar hårda prövningar för Moderaterna på riksplanet blev utvecklingen i Göteborg en annan. Valresultatet blev visserligen inte alls vad partiet hoppats på, ändå lyckades man för första gången på 24 år ta makten i staden, tillsammans med alliansen.

Så medan Ulf Kristersson har fullt fokus på att forma en ny och egen moderat politik är kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsons uppgift att jämka och se till att styret fungerar.

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M). Bild: Mia Höglund

– Det är ju så att när man är i ett samarbete så handlar det om att ge och ta, och jag är väldigt stolt över det samarbete vi har här i Göteborg. Det fungerar väldigt bra, säger han.

Med tanke på valresultatet: skulle ni inte behöva profilera partiet tydligare även lokalt?

– Jag ser det så här: den möjlighet vi fått nu är att visa att vi är ett ansvarstagande parti, som kan styra staden och hålla ordning och reda i ekonomin. Det är vår intention att visa det fullt ut. Det ser jag som det vi prioriterar lokalt.

Som riksdagsledamot och ordförande för Göteborgsmoderaterna har David Josefsson en fot i rikspolitiken och den andra i den lokala politiken. Han känner sig inte särskilt kluven. Tvärtom tycker han att det är svårt att se att det skulle finnas någon motsättning i idéarbete och samarbete.

David Josefsson, riksdagsledamot och ordförande för Göteborgsmoderaterna, tycker att partiet är på väg åt rätt håll. Bild: Anna Tärnhuvud

Tiden då ett parti kunde hoppas på en egen majoritet är förbi. Därför måste alla partier klara av att utveckla sin politik och vara öppna för samarbete parallellt och hela tiden, resonerar han.

– Det man kanske kan säga så här i efterhand är att vi kanske tappade lite av av vår egen utveckling för att vi fokuserade så mycket på alliansen. Men det var inte alliansens fel utan snarare att vi som parti inte klarade av att hålla två bollar i luften samtidigt.

Delar du uppfattningen att partiet gått högerut?

– Jag kan hålla med om att vi är tydligare. Jag tror att vi egentligen alltid stått för de här åsikterna, men vi har kanske lagt band på oss och det kanske vi gjorde lite i onödan. Men jag ser inte att vi gjort någon kursändring i sak.

Även om varken Axel Josefson eller David Josefsson kan se någon motsättning i det politikutvecklingsarbete som sker på riksplanet och det arbete man gör lokalt, medger de att det finns frågor som allianssamarbetet på det lokala planet hindrar dem från att driva. Som frågan om ett tiggeriförbud.

– Vi har drivit frågan om tiggeriförbud tidigare, men vi kan konstatera att det inte finns underlag varken i vårt samarbete eller i kommunfullmäktige. Och då är det ju rätt lönlöst att driva frågan. När man sitter i ledningen är det ingen idé att driva frågor man vet att man inte kommer att få igenom, säger David Josefsson.

Fakta: Motioner i urval

• Utreda slöjförbud i skolan: Flera moderata förbund har lämnat in motioner om att utreda ett slöjförbud i skolan.

• Fördelning av föräldradagar: Motionären Emilie Pilthammar, Sölvesborg – Blekinge län, vill att de 90 öronmärkta föräldradagarna ("pappamånaderna") tas bort så att det är helt fritt för föräldrarna att fördela alla dagarna sinsemellan. Förbundsstyrelsen och förbundsstämman bifaller motionen, medan partistyrelsen föreslår att partistämman ska avslå motionen.

• Public service: En mängd motioner handlar om radio och tv i allmänhetens tjänst. Bland annat föreslås att public service avskaffas, en annan motionär vill att public service krymps, och granskas bättre.

• MUF och bidragen: Vill att checkar som kan växlas in mot mat, kläder och hyra ska ersätta försörjningsstödet.

• Biståndet: Partiledningen föreslår att det svenska utvecklingsbiståndet efter 2030 avvecklas. Utvecklingsbiståndet är en del av det svenska biståndet. Man vill också slopa enprocentsmålet och istället se en fyraårig utgiftsram.

Fakta: Moderaternas idéarbete

Medlemmarna i arbetsgruppen: Christofer Fjellner, Europaparlamentariket, ledamot partistyrelsen (ordförande), Alice Teodorescu, tidigare politisk redaktör GP (huvudsekreterare), Gunilla Carlsson, biträdande chef UNAIDS, Benjamin Dousa, ordförande MUF, Nicklas Lundblad, adjungerad professor, KTH, Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot, Skåne, Johanna Möllerström, associate Professor, George Mason University, Stefan Olsson, regionstyrelseordförande, Region Uppsala, Maria Rankka, VD Brunswick Group, Mats Svegfors, tidigare landshövding, Kristoffer Tamsons, trafikregionråd, Region Stockholm och Anna Tenje, kommunstyrelseordförande Växjö, ledamot partistyrelsen.

Senast den 31 maj 2021 ska gruppen presentera sin slutrapport för partistyrelsen, som lägger fram det slutgiltiga förslaget till partistämman hösten 2021.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.