Thomas Nilsson är chef för Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Försvarsmakten.
Thomas Nilsson är chef för Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Försvarsmakten. Bild: Christine Olsson/TT

Must varnar: Ryssland snart tillbaka nära Sverige

Ryssland kommer så snart man kan bygga upp sin militära styrka i vårt närområde igen.
Varningen kommer från den militära underrättelsetjänsten Must.

ANNONS

Sveriges militära underrättelse- och säkerhetstjänst, Must, konstaterar i sin årsöversikt att riskerna för svensk säkerhet har ökat.

– Läget har fortsatt försämrats under 2023, säger Nilsson.

Utöver Rysslands krig mot Ukraina har "parallella kriser" tillkommit, som Gazakriget, och attackerna mot sjöfarten i Röda havet.

Allvarligaste hotet mot Sverige bedöms fortsatt Ryssland vara, även om den ryska krigsmakten tappat i styrka. Must skriver att Ryssland, "så snart man kan", kommer att försöka att öka sin militära styrka efter förlusterna i Ukraina.

Vore misstag

Det vore, enligt Must, "ett misstag att tro att en tillfällig begränsning i den ryska förmågan i vår region ger oss ett andrum".

ANNONS

Must betonar att det är "av största vikt att vi fortsätter att hålla ett högt tempo i stärkandet av Försvarsmakten och totalförsvaret."

Ryssland har flyttat soldater och materiel från Sveriges närområde, till Ukraina. Men Nilsson pekar på att Ryssland har intressen här, som man inte kan släppa.

– Så man kommer att komma tillbaka och återuppbygga den förmåga man tappat, säger han.

I dag finns, enligt Must, inte nog med markstridskrafter för mer konventionella väpnade angrepp.

Svarar ej

Sjö- och luftstridskrafterna har dock inte minskat lika mycket, enligt Must.

"Detta innebär att Ryssland kan genomföra begränsade militära operationer i Östersjön", står det i årsöversikten.

Frågan, som Must inte svarar på, är hur lång tid det kan ta innan Ryssland har byggt upp tillräcklig militär styrka för att kunna starta ett nytt krig. I andra europeiska länder har det talats om allt från tre upp till tio år. Mycket beror på hur kriget i Ukraina utvecklas.

Ryssland har börjat planera för en uppbyggnad av landets militära styrka under kommande fem år. Det finns dock betydande hinder, enligt Must. Alla officerare som förlorats i Ukraina är svåra att ersätta. Sanktionerna begränsar rysk försvarsindustri.

– Om man inte får tillgång till högteknologi och inte kan utveckla det själv, pekar allt på att man inte kommer tillbaka på en ny högteknologisk nivå. Då tror vi snarare att man satsar på volymer och kvantitet, säger Nilsson.

ANNONS

– Det kommer inte att vara exakt den ryska krigsmakt vi kände före februari 2022.

ANNONS