Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Muslimer under en fredagsbön i Islamic Cultural Centre i Oslo. En ny studie visar att muslimer födda i väst stödjer extremism i större utsträckning än muslimer som är uppvuxna på annat håll. Arkivbild.

Muslimer födda i väst svagare för extremism

Muslimer som är födda och uppvuxna i västvärlden stödjer extremism i större utsträckning än muslimer som är uppvuxna på annat håll. Känslan av att vara en missgynnad grupp tycks vara mer påtaglig bland muslimer födda i väst.

En utbredd uppfattning är att hotet från jihadister kommer från platser utanför västvärlden. Detta samtidigt som en majoritet av de islamistiska terrordåden i Europa och USA är planerade och genomförda av personer som är födda och uppvuxna i västvärlden.

I ett försök att ta reda på mer har forskare på institutionen för psykologi vid Uppsala universitet jämfört muslimer som är födda och uppvuxna i västvärlden med muslimer som är födda utomlands, men som har emigrerat till Europa eller USA i vuxen ålder.

Det visade sig att den förstnämnda gruppen i högre grad identifierade sig med muslimer som grupp och visade större ilska över hur muslimer behandlas, jämfört med muslimer som hade emigrerat till Europa eller USA. Det viktigaste fyndet, skriver forskarna, var dock att muslimer födda i västvärlden var mer villiga att använda våld för att försvara muslimer runtom i världen.

Starkare upplevelse

Enligt forskarna, med Nazar Akrami i spetsen, kan samtliga skillnader förklaras av att muslimer födda i västvärlden har en starkare upplevelse av att de är missgynnade, jämfört med majoritetsbefolkningen där de bor, något som sin tur leder till frustration och ilska.

Denna känsla kan finnas i båda grupperna, men är mer påtaglig bland dem som är födda och uppvuxna i västvärlden. Detta eftersom de har tydligare jämförelseramar för hur muslimer behandlas i västerländska samhällen. Muslimer uppvuxna i exempelvis Sverige kan förvänta sig att ses som "riktiga" svenskar, men när de jämför sig med sina svenska klasskamrater eller kollegor upplever de att de inte behandlas på det viset.

- De flesta som är födda här tänker att "jag är svensk", men behandlas inte som en sådan, medan de som nyligen flyttat hit mer ser landet som en fristad, säger Nazar Akrami.

Inte lättkränkta

Nazar Akrami, som själv är född och uppvuxen i Irak, beskriver skillnaden mellan de båda grupperna som "ganska stor", men understryker samtidigt att det troligen finns fler förklaringar till varför vissa personer uppvisar en dragning till jihadistiskt våld.

- Det är ett annat spår i vår forskning, där vi ska titta på individuella skillnader, säger han.

I en av de sju studierna undersökte forskarna samma sak, fast bland icke-muslimer (lankeser i Danmark). Men i denna grupp syntes inte någon skillnad mellan infödda och inflyttade.

TT: Är det bara ni muslimer som är lättkränkta?

- Ha ha, nej det tror jag inte. Däremot upplever nog många sig som utsatta, eftersom muslimer sammanknippas med något negativt nästan varje dag på tv. Många av de infödda blir dessutom stämplade med en religion som de oftast inte vet något om.

Den aktuella undersökningen består av sammanlagt sju olika studier och publiceras i den vetenskapliga tidskriften Psychological Science.