Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Morgan Johansson presenterar förslag på straffskärpning

I kampen mot de kriminella gängen har regeringen sett över straffen för gängbrottslighet.
På tisdagen presenterades dessa.
– För de här människorna finns bara en enda plats. Det är på kåken, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I september 2019 presenterade regeringen 34-punktsprogrammet.

Programmet spänner över fyra områden:

• Ytterligare verktyg i brottsbekämpningen

• Ytterligare eller strängare påföljder

• Insatser för att bryta tystnadskulturen

• Förebyggande av brott

En tung punkt var just påföljderna. Regeringen beställde därför i juni i år en utredning där dessa skulle ses över och man begärde förslag på straffskärpningar för brott kopplade till gängkriminalitet.

11 500 fängelseår

På tisdagen hölls en presskonferens då förslagen presenterades.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson konstaterade inledningsvis att det rör sig om en omfattande satsning:

– Det här är de mest omfattande straffskärpningarna riktade mot de kriminella gängen som presenterats i Sverige någon gång. Och det behövs när vi sett den utveckling vi har sett.

Johansson säger att Socialdemokraterna under sin tid vid makten gjort stora reformer inom rättsväsendet som haft effekt.

– Vi ser hur svenska domstolar dömer fler än de gjort tidigare, men också dömer till längre fängelsestraff än någonsin tidigare. Förra året dömde svenska domstolar ut sammanlagt över 11 500 fängelseår, säger Morgan Johansson.

Detta ska vara en ökning med 40 procent på tre år.

Finns bara en plats för de kriminella

Men han konstaterar att arbetet är långtifrån klart.

– Många gängkriminella går runt och tror att det är de som bestämmer i sin stadsdel och att de kommer undan med att hota och trakassera andra. Den tiden anser vi är förbi. För de här människorna finns bara en enda plats. Det är på kåken.

Narkotika göder brottslighet

Hovrättspresidenten Anders Perklev har varit den särskilda utredaren. Följande förslag presenterade han under pressträffen:

• Ministraffen höjs med 30-50 procent för grovt olaga tvång, grovt olaga hot grov utpressning och rån.

• Det ska finnas ett särskilt minimistraff om sex månaders fängelse för försäljning av narkotika och befattning med narkotika.

Narkotika är en viktig inkomstkälla för de kriminella nätverken och personerna i de här miljöerna.

– Narkotika göder brottsligheten och driver den framåt, motiverar Anders Perklev.

• Skärpta straff för återfall i brott då många av personerna i de kriminella nätverken är mycket brottsaktiva.

Straffskärpningsgrunder

Man lade även fram förslag på ytterligare straffskärpningsgrunder:

• Om man har utnyttjat ett numerärt överläge, det vill säga flera mot en.

• Det ska anses synnerligen försvårande om skjutvapen eller sprängmedel använts på allmänplats. Detta då det sätter skräck i och går ut över så många, samt att man riskerar oskyldiga offer.

• Det ska också anses försvårande om det brottsliga angreppet haft sin bakgrund i en konflikt i vilken skjutvapen eller sprängämnen använts.

– Här har vi hämtat viss inspiration från den danska lagstiftningen, berättar Anders Perklev och fortsätter.

– Vi föreslår att det ska vara möjligt att i de allvarligaste fallen gå över straffmaximum med fyra år.

Så ska man förhindra att unga dras in

Utredarna har även tittat på hur unga kommer in i kriminalitet.

– I väldigt tidig ålder börjar unga användas för enklare uppdrag i narkotikaförsäljning och i att vara vapenbärare och på andra sätt hjälpa till i de kriminella nätverkens brottslighet, säger Anders Perklev.

Man har därför tagit fram förslag som man hoppas kan förhindra detta:

• Det ska vara möjligt att dömas för människoexploatering när man utnyttjar någon annan i brottslig verksamhet.

• Om den unge av fri vilja vill medverka i kriminalitet ska det ändå finnas möjlighet att döma ut straff för ”anlitaren”. Man ska då kunna bestraffas för främjande av ungdomsbrottslighet.

– Att man skolar in barn och unga in i våld och missbruk... Man kan väl knappt tänka sig något värre för en vuxen att göra än att ägna sig åt just det, säger Morgan Johansson.

600 miljoner i ökade kostnader

• Man vill också att häktningspresumtionen sänks från två år till ett och ett halvt.

• Obligatorisk häktning ska gälla för rån, grov misshandel och grov utpressning, enligt förslaget.

– Det är brott som är vanliga bland kriminella nätverk, säger Anders Perklev.

Allt detta beräknas innebära ökade kostnader för Kriminalvården med knappt 600 miljoner kronor.

– Vi kommer att behöva bygga ut kriminalvården ytterligare, konstaterar Morgan Johansson.

Förslaget ska nu ut på remiss, men utredarna hoppas på att detta kan träda i kraft 1 juli 2023.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.