Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Regeringen föreslår att fler jaktmedel tillåts för att underlätta vildsvinsjakt.

Modern teknik ska förenkla vildsvinsjakten

Elektronisk bildförstärkare, värmekamera och rörlig belysning. Dessa hjälpmedel ska bli tillåtna i vildsvinsjakt för att kontrollera den ständigt växande och kostsamma vildsvinsstammen, enligt ett nytt förslag från regeringen.

Förslaget, som har skickats på remiss, innebär att ett antal underlättande jaktmedel tillåts vid jakt på de vanligtvis nattaktiva vildsvinen. I dagsläget krävs dispens från länsstyrelsen för att använda dylika jaktmedel.

"De växande vildsvinstammarna orsakar stora problem för markägare och lantbrukare. Jakten efter vildsvin måste därför underlättas och effektiviseras. Att tillåta dessa jaktmedel vid vildsvinsjakt är ett steg på vägen", skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.

"Alla förenklingar är bra"

Ola Wälimaa, förbundsjurist vid Svenska Jägareförbundet som har fört dialog med regeringen om förslaget, är positiv.

- Alla förenklingar av jakt är bra, så länge metoderna är säkra. Det finns nyanser att fundera över i förslaget, men det återkommer vi till i vårt remissvar, säger Wälimaa till TT.

Wälimaa påpekar att de flesta vildsvinsjägare redan har dispens för att använda de jaktmedel som förslaget tar upp, och efterlyser fler åtgärder från regeringens sida.

- Det bästa vore om småskalig försäljning av vildsvinskött kunde underlättas. Då skulle fler vildsvin skjutas.

Enorma kostnader

Anders Wetterin, jakt- och viltexpert vid Lantbrukarnas riksförbund (LRF), är även han positiv till förslaget.

- Det är ett bra förslag. Vi är helt ense med regeringen i frågan om jaktmedel för vildsvinsjakt, men vårt förslag var annars lite bredare – vi tycker att förslaget borde gälla alla djur man kan jaga på natten, säger Witterin till TT.

Vildsvinens framfart utgör en enorm kostnad för svenskt jordbruk, berättar Witterin.

- Sveriges lantbruksuniversitet gjorde en gedigen beräkning i fjol, som visade att vildsvin kostar svenskt jordbruk 1,1 miljarder kronor årligen – och då ligger hela jordbrukets nettoproduktionsvärde på fem till sju miljarder per år, säger han.