Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Nu har man lyckats med målet att sänka dioxinnivåerna i ekoägg. Arkivbild.

Mindre gift i ekoägg

Tidigare har det varnats om att ekologiska ägg innehåller mer miljögifter än vanliga ägg. Nu har branschen lyckats sänka nivåerna.

Under hösten 2016 rapporterade Livsmedelsverket att ekologiska ägg innehåller högre halter av miljögifterna dioxin och PCB än konventionella ägg. Sedan dess har äggbranschen minskat mängden fiskmjöl i eko-hönornas värpfoder – en produkt som kan innehålla gifterna.

- Man har ersatt det med bland annat majsmjöl och ärtprotein, säger Petra Bergkvist.

Och den nya menyn har gett resultat. Enligt de senaste kontrollerna, där mätningar gjordes på ägg från 20 gårdar, har halterna halverats jämfört med de som uppmättes i slutet av 2016 och början på 2017.

- Nyheten gör det lättare att välja ekologiskt utan att känna att man får i sig för mycket dioxiner, säger Petra Bergkvist.

Bättre läge

Höga doser dioxiner skulle kunna påverka hjärnans utveckling, enligt Livsmedelsverket. Ämnena misstänks också påverka immunförsvaret, hormonsystemen och fortplantningen, samt kunna orsaka cancer.

- Sedan vet man aldrig riktigt vilken den lägsta dosen är för att inte få störningar. Så vi vill alltid ha säkerhetsmarginal och hålla nivåerna så låga som möjligt, säger Petra Bergkvist.

Men trots att dioxinmängden i ekoäggen nu ligger under de värden som anses vara säkra för en människa att äta, finns en del kvar att göra.

- Vi har fortfarande dubbelt så mycket dioxiner i ekoägg som i konventionella. I det läget när det var som värst var halterna tre gånger så höga, säger Petra Bergkvist.

- Det vi måste göra är att medvetandegöra branschen – så länge som fiskmjöl ingår i ekologiskt värpfoder måste de hålla koll på halterna.

Följa utvecklingen

Även Kersti Andersson på Jordbruksverket uppmanar branschen att fortsätta bevaka nivåerna:

- När det gäller hönornas foder behöver vi följa utvecklingen och göra fodertillverkarna uppmärksamma på det här. Resultaten från studien kommer även att överlämnas till EU-kommissionen, för att kunna beaktas vid kommande översyn av gränsvärdena för dioxin i foder, säger Kersti Andersson.