Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En manifestation i Stockholm 2016 för rätten till assistansinsatser på internationella funktionshindersdagen. Arkivbild.

Mer kommunjobb när statlig assistans minskar

När den statliga assistansersättningen dras in för fler får kommunerna träda in, kostnaden försvinner inte. Socialstyrelsen konstaterar att kommunernas kostnader steg samtidigt som regeringen beordrade Försäkringskassan att bryta kostnadsutvecklingen i ersättningen.

Kommunernas kostnad för kommunalt beslutad personlig assistans ökade med 11 procent, omkring en miljard kronor, mellan 2015 och 2016, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Rapporten är en avstämning av insatser för personer med funktionsnedsättning.

Inför 2016 uppmanade regeringen, i regleringsbrevet till Försäkringskassan, att bryta utvecklingen av antalet timmar i den statliga assistansersättningen. Under 2016 började myndigheten tillämpa några vägledande domar om statlig assistansersättning. Det gav, enligt Socialstyrelsen, effekt hos kommunerna genom att fler ansökte om kommunalt beviljad personlig assistans.

Fler indragningar

"Från och med 2015 har antalet indragningar av beslut om statlig assistansersättning ökat kraftigt och många personer har istället fått insatser från kommunen, då har en del av kostnaderna flyttats över", uppger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Finansminister Magdalena Andersson (S) nämnde hösten 2015 sjukförsäkringen och den statliga assistansersättningen som områden där kostnadsutvecklingen måste brytas.

I den utredning som regeringen tillsatte om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2016 tryckte regeringen hårt på att LSS-kostnaderna inte får öka. Det var en viktig utgångspunkt för den annars mycket breda utredningen, som ska vara klar i oktober i år.

Regeringen har, enligt Andersson, inte några planer på att skriva om direktiven.

- Det är inget vi diskuterar, säger Andersson till TT vid ett besök i Gällivare.

"Exceptionellt beslut"

Finansministern framhåller att utredningen kom till för att få en lagstiftning som fungerar bättre samt att regeringen i höstas givit Försäkringskassan besked om att stoppa de omprövningar av assistansersättning som ska ske vartannat år.

- Det är ju för att vi har sett hur rättstillämpningen har utvecklats som vi har fattat ett exceptionellt beslut, att stoppa tvåårsomprövningarna för att inte fler barn ska riskera att bli av med assistansen innan den här utredningen kommer, säger Andersson.

Maria Persdotter, ordförande i Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, skriver i ett pressmeddelande:

"Det vi ser är en direkt effekt av att staten, det vill säga Försäkringskassan, drar sig undan sitt ansvar genom att dra in eller avslå personlig assistans."

Kostnaden för bostad med särskild service ökade med 9 procent, cirka två miljarder kronor mellan samma år.

Kommunernas kostnader för insatser till personer med funktionsnedsättning har ökat kraftigt från 2015 och framåt, skriver Socialstyrelsen. De uppgick till totalt 64 miljarder kronor 2016.