En 37-årig man som åtalats misstänkt för att ha misshandlat sin fru friades nyligen av Solna tingsrätt. Bland annat pekar rätten på att mannens familj verkar vara en bra familj till skillnad från kvinnans. Arkivbild.

Man "av bra familj" friad för misshandel

En 37-årig man som åtalats misstänkt för att ha misshandlat sin fru friades nyligen av Solna tingsrätt. I den friande domen pekar rätten bland annat på att mannens familj "verkar vara en bra familj".

Enligt rätten, som var oenig, fanns det flera orsaker till varför det inte gick att lita på kvinnans uppgifter.

Det står till exempel i domen att "det är inte ovanligt att kvinnor felaktigt hävdar att de blivit misshandlade och hotade och på så sätt låtsas att de är i behov av ett skyddat boende för att få en lägenhet". Det står vidare att kvinnans trovärdighet minskar eftersom hon anmälde misshandeln till polisen i stället för att säga till mannens släktingar, skriver The Local.

I domen står det även att mannens familj verkar vara en bra familj till skillnad från kvinnans, "vilket också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan".

Två nämndemän för Centerpartiet ansåg att mannen skulle frias medan lagmannen och en nämndeman för Moderaterna ville fälla honom. När det är lika ska rätten döma till den åtalades fördel.

Rådman Lena Klintefall, som skrivit domen, ansåg själv att bevisen egentligen höll för att fälla mannen, skriver Dagens Nyheter.

- Det här var de skäl som två av nämndemännen framförde för att fria mannen, jag kan inte gärna hitta på några andra domskäl. När rätten är oenig två mot två ska man enligt Sveriges principer välja den mildare graden, hellre fria än fälla, säger hon till tidningen.

Åklagaren Josefine Dahlqvist har redan överklagat den friande domen.

- Jag tycker att man har gjort en anmärkningsvärd felaktig bevisvärdering i det här målet, säger hon till Aftonbladet.

- Man har grundat domen på antaganden och fördomar.