Löfven lovar 5 000 beredskapsjobb

Statsminister Stefan Löfven vill återinföra beredskapsjobb för dem som har svårast att få jobb. 5 000 av de långtidsarbetslösa kommer att få statliga jobb.

ANNONS
|

– Det är enklare jobb till bra villkor, säger Löfven på en pressträff inför sitt förstamajtal i Göteborg.

Det kan till exempel handla om att skanna dokument hos statliga myndigheter för digitalisering eller att märka ut vandringsleder.

Regeringen räknar med att omkring 30000 personer i dag står så långt från arbetsmarknaden att de behöver erbjudas enkla beredskapsjobb. I den gruppen finns både svenskar och nyanlända med låg utbildning, som är för gamla för att sätta sig i skolbänken.

Regeringen ger nu statliga myndigheter i uppdrag att inventera behovet av beredskapsjobb. Målet är att 5000 ska vara anställda till 2020. Löfven påpekar att beredskapsjobb även måste fram i kommuner och landsting och i privat sektor.

ANNONS

Beredskapsjobben ska ha avtalsenlig lön och kollektivavtal, samt vara i högst två år. De statliga myndigheterna ska kompenseras med medel från Arbetsförmedlingen.

Enligt Löfven är enkla jobb till bra villkor regeringens svar på de borgerligas förslag på lägre ingångslöner för att få fram jobb till de utan utbildning.

– Det är nys. Sänkta löner leder till sänkta löner, men inte till lägre arbetslöshet, säger statsministern.

Regeringen har sedan tidigare utlovat "gröna" beredskapsjobb i skog och natur, vilket kan handla om några tusen utöver de 5000 jobb som nu aviseras. Regeringen har också avsatt medel för 14000 extratjänster framför allt inom vård och omsorg nästa år. Beredskapsjobben och extratjänsterna kommer att vara konstruerade på liknande sätt, men en skillnad är att beredskapsjobben är på heltid och extratjänsterna 75 procent.

Regeringen räknar med att uppemot 180000 personer kommer att behöva jobb under denna mandatperiod, till stor del på grund av det stora antalet asylsökande som kom förra året. Många har dock redan utbildning eller yrkeserfarenhet och för dem behövs andra åtgärder än beredskapsjobb så att de snabbt kommer in på arbetsmarknaden.

Löfven betonar att regeringens allra viktigaste uppgift nu är att få fram jobb och han avvisar därför LO:s krav på högre pensioner.

ANNONS

– LO vet att det som är i fokus nu är människor i arbete. Det är absolut bästa garantin för att vi ska ha råd med pensioner i framtiden, säger statsministern.

En opinionsmätning visar att sju av tio LO-medlemmar vill att Socialdemokraterna slänger ut Miljöpartiet ur regeringen.

– Tio av tio vet också att om de inte har en socialdemokratiskt ledd rödgrön regering, då har vi en blåbrun regering och de vet att det är något helt annat, säger Löfven.

Han fick också många frågor om hur krisen i Miljöpartiet påverkar regeringen och vad som skulle hända om språkrören, som är ministrar i hans regering, byts ut.

– Jag tänker inte stå här och spekulera i vad som händer i Miljöpartiet. Det är deras uppgift att klara av deras process, säger statsministern.

ANNONS