Lena Hallengren (S) om Capioaffären: ”Äventyrar svensk säkerhet”

Den potentiella försäljningen av vårdbolaget Capio äventyrar Sveriges säkerhet, menar socialminister Lena Hallengren (S). Hon ser bland annat risker med vem som ansvarar för patienternas uppgifter och vilka man kan lita på i en krissituation.
– Det nya säkerhetspolitiska läget tycker jag sätter detta i blixtbelysning: Vem är vi beroende av? undrar hon.
Samtidigt vägrar det största oppositionspartiet, Moderaterna, att uttala sig om affären.