Lättnader av restriktioner införs

Näringsminister Ibrahim Baylan höll under torsdagen en pressträff där han sa att regeringen nu kommer att avveckla vissa restriktioner. Det innebär bland annat att begränsningar för kollektivtrafiken och kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser avvecklas.

ANNONS
|

Näringsminister Ibrahim Baylan säger att utvecklingen går åt helt rätt håll och att antalet personer som vårdas på sjukhus minskar och att även smittspridningen går nedåt.

– Det viktigaste vi alla kan göra är att följa de här regler och rekommendationerna och ta chansen att vaccinera oss. Redan efter dos ett har man ett gott skydd mot att bli allvarligt sjuk och efter dos två är skyddet ännu högre mot alla varianter som vi har kunskap om i dagsläget, säger Ibrahim Baylan.

Därför kommer begränsningar nu lyftas från den 15 juli även om det fortfarande är viktigt för människor att stanna hemma om man upplever symptom på covid-19.

ANNONS

Steg 3 i regeringens plan för lättnader innebär bland annat att man tar passagerarbegränsningar för långväga kollektivtrafik samt rådet om munskydd i kollektivtrafiken. Regleringen om ett visst antal kvadratmeter per person för handelsplatser och inomhusmiljöer försvinner också.

Den 15 juli upphävs också möjligheten för kommuner att förbjuda tillträde till vissa platser. Vi går därmed ett steg närmare mot ett samhälle fritt från restriktioner, vilket kommer att ske när regeringen beslutar om att gå in i steg 5, men det finns ännu ingen tidsplan för när det steget ska införas.

Steg 4 planeras till någon gång i september men det är ännu inte helt klart när och det krävs att smittspridningen och trycken på sjukhusen fortsätter vara låg samt att det fortsatt finns en stor vilja att vaccinera sig.

Det är också viktigt att den positiva utvecklingen fortsätter för att restriktionerna inte ska behöva träda i kraft igen.

Anders Tegnell säger att det är viktigt att inte öppna upp samhället helt och hållet på en gång då det syns tydliga kopplingar till att man har tagit bort restriktioner ganska snabbt på andra platser i världen och att smittspridningen då har ökat.

– Det gäller att vi fortsatt är väldigt försiktiga för att undvika trängsel, annars riskerar vi att gå in i hösten med en ganska hög smittspridning, men nu har snart hälften av alla i Sverige fått två doser och då är det framförallt de som har stor risk att behöva sjukhusvård som nu har väldigt bra skydd.

ANNONS

Det här är de nya lättnaderna som börjar gälla från 15 juli:

• Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.

• Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik med tåg och buss tas bort.

• Reglerna för hur stor yta av en verksamhets lokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera tas bort.

• Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer.

• Regler för åkattraktioner tas bort.

• Allmänna rådet om begränsning av åtta besökare vid en guidad visning tas bort.

ANNONS