Larmen inifrån Ivo: Allvarliga klagomål på vården utreds inte

Allmänhetens klagomål på vården avskrivs slentrianmässigt. Det vittnar medarbetare på Ivo om, i en rapport som GP tagit del av. De slår även larm om att patienter far illa i väntan på att myndigheten ingriper.
Och kritiken är inte bara intern. Justitieombudsmannen (JO) har två gånger på kort tid kritiserat Ivo för att inte ha uppfyllt krav som finns i grundlagen.
– Det är ett tecken på att verksamheten inte fungerar som den ska, säger chefs-JO Erik Nymansson.